Hướng dẫn giải bài 2 trang 15 SGK hình học lớp 11

Đáp án bài 2 trang 15 SGK hình học lớp 11 Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Bài 4. Phép đối xứng tâm

1. Đề bài

Các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có tâm đối xứng?

2. Đáp án - hướng dẫn

* Tam giác đều và ngũ giác đều không có tâm đối xứng.

* Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

* Hình lục giác đều có tâm đối xứng, đó là tâm đường tròn ngoại tiếp hình lục giác đều.

doctailieu.com
Tải về
Back to top