Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài 2 trang 135 SGK vật lý lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 135 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16 cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự 12 cm.

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ.

b) Hãy đo chiều cao của ảnh và của vật trên hình vẽ và tính xem ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật ?

Hướng dẫn giải

a. Chọn một tỉ lệ xích thích hợp trên trục chính.

b. Dùng 2 trong 3 tia đặc biệt để dựng ảnh.

- Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

  •  Tia tới đến quang tâm O thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  •  Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  • Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Đáp án bài 2 trang 135 sgk vật lý lớp 9

a) Vẽ ảnh của AB.

Đáp án bài 2 trang 135 sgk vật lý lớp 9

b)

- Với hình vẽ trên ta đo được chiều cao của vật AB = 10mm, chiều cao của ảnh A'B' = 30mm => A'B' = 3AB.

- Dựa vào hình để tính xem chiều cao của vật gấp mấy lần chiều cao của ảnh.

OA = 16cm.

OF = OF' = 12cm.

Đáp án bài 2 trang 135 sgk vật lý lớp 9 phần

Vậy ảnh cao gấp 3 lần vật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 135 SGK vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    16:45 PM
10/08/2018    16:45 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu