Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài 21 trang 152 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 21 trang 152 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4 để thành câu có nội dung đúng:

a. Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được ánh sáng...

b. Vật màu xanh có khả năng tán xạ mạnh ánh sáng...

c. Trộn ánh sáng màu vàng với ánh sáng màu xanh da trời ta sẽ được ánh sáng...

d. Mọi ánh sáng đều có...

1. tác dụng nhiệt.

2. màu lục.

3. màu xanh.

4. màu đỏ.

Đáp án bài 21 trang 152 sgk vật lý lớp 9

a - 4; b - 3; c- 2; d - 1.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài 21 trang 152 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    00:06 AM
14/08/2018    00:06 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu