Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài 24 trang 152 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 24 trang 152 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Một người đứng ngắm một cái cửa cách xa 5m. Cửa cao 2m. Tính độ cao của ảnh cái cửa trên màng lưới của mắt. Coi thể thủy tinh như một thấu kính hội tụ, cách màng lưới 2cm.

Đáp án bài 24 trang 152 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài 24 trang 152 sgk vật lý lớp 9

Khoảng cách từ mắt đến cửa: OA = 5m = 500cm

Khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến màng lưới: OA’ = 2cm

Chiều cao của cửa AB = 2m = 200cm

A’B’ là ảnh của cái cửa trên màng lưới.

Đáp án bài 24 trang 152 sgk vật lý lớp 9 phần 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài 24 trang 152 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    06:48 AM
14/08/2018    06:48 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu