Giải bài 20 trang 152 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 20 trang 152 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25 cm trở ra; bác Liên nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50 cm trở ra; còn bác Sơn chỉ nhìn rõ được các vật từ 50 cm trở lại. Mắt bác nào bị cận, mắt bác nào là mắt lão và mắt bác nào là bình thường?

A. Mắt bác Hoàng là mắt cận, mắt bác Liên bình thường, mắt bác Sơn là mắt lão

B. Mắt bác Hoàng là mắt lão mắt bác Liên bình thường, mắt bác Sơn là mắt cận

C. Mắt bác Hoàng bình thường; mắt bác Liên là mắt cận; mắt bác Sơn là mắt lão.

D. Mắt bác Hoàng bình thường, mắt bác Liên là mắt lão; mắt bác Sơn là mắt cận.

Hướng dẫn giải

  • Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.
  • Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.

Đáp án bài 20 trang 152 sgk vật lý lớp 9

Đáp án D. Mắt bác Hoàng bình thường, mắt bác Liên là mắt lão; mắt bác Sơn là mắt cận.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X