Giải lý lớp 12: Đáp án bài 2 trang 91 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 91 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số N2/N1 bằng 3, khi

(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?

A. (1080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);

C. (1080 V, 2 A);                     D. (120 V, 18 A).

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng :  Hướng dẫn giải bài 2 trang 91 sgk lý lớp 12

Đáp án bài 2 trang 91 sgk vật lý lớp 12

Chọn đáp án C

Áp dụng công thức máy biến áp ta có

Đáp án bài 2 trang 91 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X