Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 2 trang 91 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 91 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số N2/N1 bằng 3, khi

(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?

A. (1080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);

C. (1080 V, 2 A);                     D. (120 V, 18 A).

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng :  Hướng dẫn giải bài 2 trang 91 sgk lý lớp 12
 

Đáp án bài 2 trang 91 sgk vật lý lớp 12

Chọn đáp án C

Áp dụng công thức máy biến áp ta có 

Đáp án bài 2 trang 91 sgk lý lớp 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 2 trang 91 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    22:20 PM
13/08/2018    22:20 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu