Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 91 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 91 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

 Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng.

a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp ? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu ?

b) Cuộn nào có tiết diện dây lớn hơn ?

Hướng dẫn giải

 

Áp dụng công thức máy biến áp lý tưởng:  Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sgk lý lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 91 sgk vật lý lớp 12

a) Muốn tăng áp thì cuộn có 200 vòng phải là cuộn sơ cấp và cuộn có 10 000 vòng là cuộn thứ cấp.

Áp dụng hệ thức :  Đáp án bài 4 trang 91 sgk lý lớp 12 phần 1 ta tính được : U2 = 11 000 V.

b) Ta có :  Đáp án bài 4 trang 91 sgk lý lớp 12 phần 2Như vậy, cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp lớn hơn gấp 50 lần cường độ dòng điện cuộn thứ cấp. Do đó, cuộn sơ cấp sẽ có tiết diện dây lớn hơn cuộn thứ cấp

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 91 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    02:11 AM
14/08/2018    02:11 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu