Giải toán lớp 11: Đáp án bài 2 trang 77 SGK hình học

Cách giải 2 trang 77 SGK hình học lớp 11 Ôn tập chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

1. Đề bài

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng SA, BC, CD. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (MNP).

Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD, hãy tìm giao điểm của đường thẳng SO với mặt phẳng (MNP).

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 2 trang 77

Hình vẽ bài 2 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11

a) Trong mặt phẳng (ABCD) đường thẳng N P cắt đường thẳng AB, AD lần lượt tại E, F .

Trong mặt phẳng (SAD) gọi Q = SD ∩ MF

Trong mặt phẳng (SAB) gọi R = SB ∩ ME

Từ đó ta có thiết dện là MQPNR .

b) Trong (ABCD) gọi H = AC ∩ NP

Trong (SAC) : gọi I = SO ∩ MH

Vậy I = SO ∩ (MNP)

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X