Đáp án bài 2 trang 41 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 41 SGK sinh học lớp 9 về cơ chế sinh con trai, con gái ở người...

Đề bài:

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai ?

Trả lời:

-   Cơ chế sinh con trai, con gái ở người:

  • Ở nam: sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.
  • Ở nữ: chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.

-  Hai loại tinh trùng kết hợp ngẫu nhiên với một loại trứng:

  • Nếu tinh trùng mang NST X kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XX, phát triển thành con gái.
  • Nếu tinh trùng mang NST Y kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, phát triển thành cơ thể con trai.

-   Vậy sinh con trai hay con gái là do đàn ông.

Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là hoàn toàn không đúng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 41 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    00:30 AM
28/08/2018    00:30 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu