Trả lời câu hỏi bài 1 trang 41 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 41 sách giáo khoa sinh học lớp 9: những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường

Đề bài: Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Trả lời:

Đáp án bài 1 trang 41 sgk sinh học 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 1 trang 41 SGK sinh lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    20:22 PM
27/08/2018    20:22 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu