Bài 2 trang 131 SGK Toán 4 (Luyện tập chung)

Bài 2 trang 131 sgk Toán 4 (Luyện tập chung) gồm hướng dẫn và bài giải chi tiết giúp phụ huynh hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 2 trang 131 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 4

Đề bài

Tính:

a) \(\dfrac{4}{5}+\dfrac{17}{25}\);                        b) \(\dfrac{7}{3}-\dfrac{5}{6}\) ;

c) \(1+\dfrac{2}{3}\);                            d) \(\dfrac{9}{2}-3\)

Hướng dẫn

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đó.

- Viết số tự nhiên dưới dạng phân số thích hợp, sau đó thực hiện phép cộng (hoặc phép trừ) hai phân số như thông thường.

Bài Giải

Bài giải 1

a) \(\dfrac{4}{5}+\dfrac{17}{25}= \dfrac{20}{25}+\dfrac{17}{25}=\dfrac{37}{25}\)

b) \(\dfrac{7}{3}-\dfrac{5}{6}= \dfrac{14}{6}-\dfrac{5}{6}=\dfrac{9}{6} =\dfrac{3}{2} \)

c) \(1+\dfrac{2}{3}= \dfrac{3}{3}+\dfrac{2}{3}= \dfrac{5}{3}\)

d) \(\dfrac{9}{2}-3 = \dfrac{9}{2}-\dfrac{6}{2}=\dfrac{3}{2}\)

Bài giải 2

a) Ta thấy \(25 : 5 = 5\), nên quy đồng mẫu  số của \(\frac{4}{5}\):

\(\frac{4}{5}\) = \(\frac{4 \times 5}{5 \times 5}\) =\(\frac{20}{25}\)

Cộng hai phân số:

\(\frac{4}{5}+\frac{17}{25}= \frac{20}{25}+\frac{17}{25}= \frac{20 + 17}{25} = \frac{37}{25}\)

b) Ta thấy \( 6 : 3 = 2\), nên quy đồng mẫu  số của \(\frac{7}{3}\):

\(\frac{7}{3}\)  = \(\frac{7 \times 2}{3 \times 2}\) = \(\frac{14}{6}\)

Trừ hai phân số:

\(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}= \frac{14}{6}-\frac{5}{6}= \frac{14-5}{6} = \frac{9}{6}\)

c) Ta có : \(1 = \frac{1}{1} = \frac{3}{3}\)

Cộng hai phân số ta được:

\(1+\frac{2}{3}= \frac{3}{3}+\frac{2}{3}= \frac{3 + 2}{3} = \frac{5}{3}\)

d) Ta có : \(3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2}\)

\(\frac{9}{2}-3 = \frac{9}{2}-\frac{6}{2}= \frac{9 - 6}{2} = \frac{3}{2}\)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 132 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 131 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu