Bài 2 trang 131 SGK Toán 4

Xuất bản ngày 08/01/2020 - Tác giả:

Bài 2 trang 131 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 131 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 4

Đề bài

Tính:

a) \(\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{7}\);                           b) \(\dfrac{3}{8}-\dfrac{5}{16}\);

c) \(\dfrac{7}{5}-\dfrac{2}{3}\)                            d) \(\dfrac{31}{36}-\dfrac{5}{6}\)

Hướng dẫn

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Bài Giải

Bài giải 1

a) \(\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{7} = \dfrac{21}{28}- \dfrac{8}{28}= \dfrac{13}{28}\)

b) \(\dfrac{3}{8}-\dfrac{5}{16}= \dfrac{6}{16}-\dfrac{5}{16}= \dfrac{1}{16}\)

c) \(\dfrac{7}{5}-\dfrac{2}{3}= \dfrac{21}{15}-\dfrac{10}{15}= \dfrac{11}{15}\)

d) \(\dfrac{31}{36}-\dfrac{5}{6}= \dfrac{31}{36}-\dfrac{30}{36}= \dfrac{1}{36}\)

Bài giải 2

a) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\)

Mẫu số 4 khác 7 nên ta quy đồng mẫu hai phân số rồi tính: \(\frac{3}{4}=\frac{3×7}{4×7}=\frac{21}{28}\);

\(\frac{2}{7}=\frac{2×4}{7×4}=\frac{8}{28}\)

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 28:

\(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\) = \(\frac{21}{28}- \frac{8}{28}= \frac{21 - 8}{28} = \frac{13}{28}\)

b) Ta có 16 : 8 = 2 nên ta quy đồng phân số \(\frac{3}{8}\) giữ nguyên phân số \(\frac{5}{16}\).

\(\frac{3}{8} = \frac{3×2}{8×2} = \frac{6}{16}\)

\(\frac{3}{8}-\frac{5}{16}= \frac{6}{16}-\frac{5}{16}= \frac{6-5}{16} = \frac{1}{16}\)

c) Mẫu số 5 khác 3 nên ta quy đồng mẫu hai phân số rồi tính:

\(\frac{7}{5}= \frac{7×3}{5×3} = \frac{21}{15}\)

\(\frac{2}{3} = \frac{2×5}{3×5} = \frac{10}{15}\)

\(\frac{7}{5}-\frac{2}{3}= \frac{21}{15}-\frac{10}{15}= \frac{21 - 10}{15} = \frac{11}{15}\)

d) Ta có 36 : 6 = 6 nên ta quy đồng phân số \(\frac{5}{6}\) giữ nguyên phân số \(\frac{31}{36}\)

\(\frac{5}{6}= \frac{5×6}{6×6}=\frac{30}{36}\) \(\)

\(\frac{31}{36}-\frac{5}{6} = \frac{31}{36}-\frac{30}{36}= \frac{31 - 30}{36} = \frac{1}{36}\)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 131 sgk Toán 4

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 131 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM