Bài 1 trang 131 SGK Toán 4

Bài 1 trang 131 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 1 trang 131 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 1 trang 131 SGK Toán 4

Đề bài

Tính:

a) \(\dfrac{8}{3}-\dfrac{5}{3}\);                 b) \(\dfrac{16}{5}-\dfrac{9}{5}\)                c) \(\dfrac{21}{8}-\dfrac{3}{8}\)

Hướng dẫn

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Bài Giải

Bài giải 1

a) \(\dfrac{8}{3}-\dfrac{5}{3}= \dfrac{8-5}{3}=\dfrac{3}{3}=1\) 

b) \(\dfrac{16}{5}-\dfrac{9}{5}= \dfrac{16-9}{5}=\dfrac{7}{5}\)

c) \(\dfrac{21}{8}-\dfrac{3}{8}= \dfrac{21-3}{8}= \dfrac{18}{8}=\dfrac{9}{4}\)

Bài giải 2

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu, ta giữ nguyên mẫu, lấy tử trừ cho nhau;

a) Giữ nguyên mẫu số là 3, lấy tử trừ cho nhau:

\(\frac{8}{3}-\frac{5}{3}= \frac{8-5}{3}=\frac{3}{3}=1\);  

b) Giữ nguyên mẫu số là 5, lấy tử trừ cho nhau:

\(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}= \frac{16-9}{5}=\frac{7}{5}\)

c) Giữ nguyên mẫu số là 8, lấy tử trừ cho nhau:

\(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}= \frac{21-3}{8}= \frac{18}{8}\)

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 131 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 131 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu