Bài 2 trang 11 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải đáp án bài 2 trang 11 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 bài Một số oxit quan trọng, chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Đề bài

Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học

a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5

b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2

Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau của 2 chất => chọn chất chỉ thị phân biệt 2 chất đó.

- CaO: Tác dụng với nước tạo thành Ca(OH)2 tan ít trong nước, phần tan tạo thành dung dịch bazơ.

- P2O5 : Tác dụng với nước tạo thành axit H3PO4

Đáp án bài 2 trang 11 sgk Hóa lớp 9

a) Cho nước vào hai ống nghiệm có chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:

  • Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh là dung dịch bazơ, chất ban đầu là CaO.
  • Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là dung dịch axit, chất ban đầu là P2O

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn lần lượt từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu có kết tủa xuất hiện thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO↓ + H2O

Nếu không có hiện tượng gì thì khí dẫn vào là khí O2. Để xác định là khí O2 ta dùng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ bùng cháy trong khí oxi.

» Tham khảo thêm bài kế tiếp: Bài 3 trang 11 sgk Hóa 9

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài tập 2 trang 11 sách giáo khoa môn Hóa 9, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập trong Bài 2: Một số oxit quan trọng hoặc hướng dẫn giải bài tập sgk Hóa 9 khác tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X