Hướng dẫn giải bài 16 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 16 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 phần câu hỏi ôn tập cuối năm. Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số

1. Đề bài

Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y=f(x)tại x=x0.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 16 trang 178

Đáp án bài 16 trang 178 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X