Bài 1 trang 71 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 17/01/2020

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 1 trang 71 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Mục lục nội dung

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 1 trang 71 SGK Hóa 8

Đề bài

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2;

b) Fe3O4 và Fe2O3;

c) SO2 và SO3.

Đáp án

Bài làm cách 1

a)

Hợp chất CO:

%mC = \(\dfrac{M_{C}}{M_{CO}}\) . 100% = \(\dfrac{12}{28}\) . 100% = 42,8%

%mO = 100% - 42,8% = 57,2%

Hợp chất CO2:

%m\(\dfrac{M_{C}}{M_{CO_{2}}}\) . 100% = \(\dfrac{12}{44}\) . 100% = 27,3 %

%mO = 100% - 27,3% = 72,7%

b)

Hợp chất Fe2O3:

%mFe = \(\dfrac{2M_{Fe}}{M_{Fe_{2}O_{3}}}\) . 100% = \(\dfrac{2.56}{160}\) . 100% = 70%

%mO = 100% - 70% = 30%

Hợp chất  Fe3O4:

%mFe = \(\dfrac{3M_{Fe}}{M_{Fe_{3}O_{4}}}\) . 100% = \(\dfrac{3.56}{232}\) . 100% = 72,4%

%mO = 100% - 72,4% = 27,6%

c)

Hợp chất SO2:

%m\(\dfrac{M_{S}}{M_{SO_{2}}}\) . 100% = \(\dfrac{32}{64}\) . 100% = 50%

%mO = 100% - 50% = 50%

Hợp chất  SO3:

%mS = \(\dfrac{M_{S}}{M_{SO_{3}}}\) . 100% = \(\dfrac{32}{80}\) . 100% = 40%

%mO = 100% - 40% = 60%

Bài làm cách 2

a)
- \(CO\) :

\(\%C = \frac{M_C}{M_{CO}}\times 100\%=\frac{12}{28} \times100\% = 42,8\%\\ \%O = 100\%-\%C =100\%-42,8\%= 57,2\%\)

\(CO_2\) :

\(\%C = \frac{M_C}{M_{CO_2}}\times 100\%=\frac{12}{44} \times100\% = 27,27\%\\ \%O = 100\%-\%C =100\%-27,27\%= 72,73\%\)

b)
- \(Fe_3O_4\) :

\(\%Fe = \frac{M_{Fe}}{M_{Fe_3O_4}}\times 100\%=\frac{3.56}{3.56+4.16} \times100\% = 72,41\%\\ \%O = 100\%-\%Fe =100\%-72,41\%= 27,59\%\)

\(Fe_2O_3\)

:\(\%Fe = \frac{M_{Fe}}{M_{Fe_2O_3}}\times 100\%=\frac{2.56}{2.56+3.16} \times100\% = 70\%\\ \%O = 100\%-\%Fe =100\%-70\%= 30%\)
c)
- \(SO_2\) :

\(\%S = \frac{M_S}{M_{SO_2}}\times 100\%=\frac{32}{64} \times100\% = 50\%\\ \%O = 100\%-\%S=100\%-50\%= 50\%\)

\(SO_3\) :

\(\%S = \frac{M_S}{M_{SO_3}}\times 100\%=\frac{32}{80} \times100\% = 40\%\\ \%O = 100\%-\%S=100\%-40\%= 60\%\)

Ghi nhớ

Các bước tiến hành:

1. Biết công thức hóa học, tìm thành phần các nguyên tố: Tìm khối lượng mol của hợp chất, tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất \(\to\) tìm thành phần theo khối lượng của mỗi nguyên tố.

2. Biết thành phần các nguyên tố, tìm công thức hóa học: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất \(\to\) lập công thức hóa học của hợp chất.

»» Bài tiếp theo:: Bài 2 trang 71 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 1 trang 71 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM