Hướng dẫn giải bài 1 trang 121 SGK hình học lớp 11

Đáp án bài 1 trang 121 SGK hình học lớp 11Bài tập ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ?

  • a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song 
  • b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song 
  • c) Mặt phẳng (α) vuông góc với đường thẳng b và b vuông góc với thẳng a, thì a song song với (α).
  • d) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song.
  • e) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 121

a) Đúng a ⊥ (P) và b ⊥ (P) ⇒ a//b

b) Đúng (P) ⊥ a và (Q) ⊥ a ⇒ (P)//(Q)

c) Sai (vì a có thể nằm trong mp(α))

d) Sai, chẳng hạn hai mặt phẳng (α) và (β) cùng đi qua đường thẳng a và a ⊥ mp(P) nên (α) và (β) cùng vuông góc với mp(P) nhưng (α) và (β) cắt nhau.

e) Sai, chẳng a và b cùng ở trong mp(P) và mp(α) ⊥ d. Lúc đó a và b cùng vuông góc với d nhưng a và b có thể không song song nhau.

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 1 trang 121 SGK hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu