Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 1 trang 62 sgk Vật lí 11

Giải bài tập 1 trang 62 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 11 bài học về phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Chương 2 - Dòng điện không đổi

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.3, trong đó nguồn điện có suất điện động ℰ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R₁ = R₂ = 30Ω, R₃ = 7,5Ω.

a) Tính điện trở tương đương RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Trả lời đáp án câu hỏi bài 1 trang 62 sgk Vật lí lớp 11

a) Các điện trở mạch ngoài được mắc song song nhau => điện trở tương đương RN của mạch ngoài là:

điện trở tương đương

b) Do nguồn điện có điện trở trong không đáng kể nên hiệu điện thế hai đầu nguồn điện U = ℰ = 6V

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở :

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

Đáp án: 

a) RN = 5Ω ; I₁ = 0,2A; 

b) I₂ = 0,2 A; I₃ = 0,8A

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 62 sgk Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    05:09 AM
26/08/2018    05:09 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu