DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà tỉnh Đà Nẵng năm 2018

Chi tiết danh sách các học sinh trúng tuyển vào 10 trường THPT Sơn Trà năm học 2018 - 2019 do Sở GD&ĐT Đà Năng công bố!

Danh sách bao gồm 422 thí sinh trúng tuyển như sau:

DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 1
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 2
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 3
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 4
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 5
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 6
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 7
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 8
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 9
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 10
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 11
DS trúng tuyển vào trường THPT Sơn Trà trang 12
 

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020 vừa diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Back to top