Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018

Xem ngay danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2018 - 2019.

Căn cứ trên chỉ tiêu tuyển thẳng, số lượng hồ sơ nộp tuyển thẳng vào lớp 10 các chuyên của nhà trường và thành tích của mỗi bạn học sinh. Trường trường THPT Chuyên Sư phạm đã công bố và các em học sinh danh sách các bạn trúng tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Lớp chuyên ngữ văn

Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 1
Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 2

Lớp chuyên Sinh

Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 3
Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 4

Lớp chuyên Tiếng Anh

Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 5
Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 6

Lớp chuyên Tin Học

Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 7

Lớp chuyên Vật Lý


Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 8
Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 9

Lớp chuyên Toán

Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 10
Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 11

Lớp chuyên Hóa

Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 12
Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên SP năm học 2018 trang 13

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X