Đồng chí

Đồng chí
Năm sáng tác:Đầu năm 1948
Tác giả:Chính Hữu
Hoàn cảnh sáng tác:
- Bài thơ Đồng chí được sáng tác vào đầu năm 1948, sau khi tác giả đã cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của giặc Pháo lên chiến khu Việt Bắc. - Bài thơ Đồng chí là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất viết về người lính cách mạng của văn học thời kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954).
Sơ đồ tư duy Đồng chí - Chính Hữu

Sơ đồ tư duy Đồng chí - Chính Hữu

Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Đồng chí của Chính Hữu, hệ thống kiến thức về bài thơ Đồng chí ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 9 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.