Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 9

Đồng chí

9

Hướng dẫn làm đồng chí

Cảm nhận bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Cảm nhận bài thơ Đồng chí của Chính Hữu - Hướng dẫn làm bài chi tiết và tuyển tập những bài văn hay cảm nhận Đồng chí, giúp các em học tốt Ngữ văn 9.

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí

Em hãy đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí bằng văn xuôi để cùng tìm hiểu những hành trình, hoàn cảnh và kỉ niệm đáng nhớ của người lính.

Cảm nhận về 7 câu thơ đầu bài Đồng chí

[Văn mẫu 9] Em hãy nêu cảm nhận của mình về 7 câu thơ đâu trong bài Đồng Chí để thấy tình cảm chân thành, bền bỉ của những người lính cùng chung lý tưởng

Biện pháp tu từ trong bài thơ Đồng chí - Chính Hữu

Những biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu? Tác dụng và ý nghĩa của những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ

Cảm nhận về đoạn kết trong bài thơ Đồng chí (Chính Hữu)

Cảm nhận về đoạn kết trong bài thơ Đồng chí, tuyển chọn những bài văn, đoạn văn phân tích hay nhất nội dung đoạn thơ kết bài Đồng chí của Chính Hữu.

Dàn ý cảm nhận vẻ đẹp của tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích và nêu cảm nhận về vẻ đẹp của tình đồng chí, đồng đội trong bài thơ Đồng Chí (Chính Hữu).

Cảm nhận vẻ đẹp của tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí

Văn tham khảo lớp 9 hay phân tích cảm nhận của em về vẻ đẹp tình đồng chí, đồng đội trong bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu.

Cảm nhận về hình tượng người lính trong bài Đồng chí

Những bài văn hay tuyển chọn trình bày cảm nhận của em về hình tượng người lính cụ Hồ trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.

Dàn ý phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích hình ảnh người lính, anh bộ đội cụ Hồ trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu.

Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí (Chính Hữu)

[Văn mẫu 9] Phân tích hình ảnh người lính trong bài Đồng chí - Hướng dẫn làm bài chi tiết cùng những bài văn mẫu hay phân tích hình ảnh người lính cụ Hồ trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu