Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2022

Xuất bản ngày 10/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023 cập nhật nhanh và chính xác cùng đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Lào Cai các năm trước.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Lào Cai 2022

đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2022

 

ĐÁP ÁN

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai 2022 ảnh 1
 

Đang cập nhật...

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Lào Cai năm 2021

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2021

Câu 1:

a) \(A=\sqrt{49}-3 = 7 - 3 = 4\)

b) \(B=\sqrt{(10-\sqrt{5})^{2}}+\sqrt{5} = 10-\sqrt{5}+ \sqrt{5} = 10\)

Câu 2. 

a) \(P=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}+\dfrac{2}{\sqrt{x}-2}\right): \dfrac{x+4}{\sqrt{x}+2}\)

\(= \left(\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}+\dfrac{2(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\right): \dfrac{x+4}{\sqrt{x}+2}\)

\(= \left(\dfrac{x - 2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}+\dfrac{2\sqrt{x}+4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\right): \dfrac{x+4}{\sqrt{x}+2}\)

\(= \left(\dfrac{x + 4}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}\right): \dfrac{x+4}{\sqrt{x}+2}\) = \( \dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\)

Vậy P = \( \dfrac{1}{\sqrt{x}-2}\)

b) P = \(\dfrac{1}{6}\) => \( \dfrac{1}{\sqrt{x}-2} = \dfrac{1}{6}\) 

\( ⇔{\sqrt{x}-2} = 6  ⇔\sqrt{x} = 8 => x = 64\) (t/m)

KL: ...

Câu 3. 

a) y = 2x + b đi qua điểm có tọa độ (3, 0) => 0 = 2.3 + b => b = -6

b) (P) \(y = x^2\) giao điểm với d: y = (m - 1)x + m + 4 tại 2 điểm nằm về hai phía của trục tung 

Tọa độ giao điểm là nghiệm của phương trình:

\(x^2 = (m - 1)x + m + 4  ⇔ x^2 - (m - 1)x - m - 4 = 0\)

(P) cắt d tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

\(ac <0 ⇔ -m-4<0 ⇔m >4\)

Vậy \(m>4\) thì (P) cắt d tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.

Câu 4. 

a) \(\left\{\begin{array}{l} 2 x-y=1 \\ x+y=2 \end{array}\right. ⇔ \left\{\begin{array}{l} 3 x=3 \\ x+y=2 \end{array}\right. ⇔ \left\{\begin{array}{l} x=1 \\ y = 1 \end{array}\right.\)

b) Hai bạn An và Bình cũng may khẩu trang để ủng hộ địa phương đang có dịch bệnh Covid-19, thì mất hai ngày mới hoàn thành công việc. Nếu chỉ có một mình bạn An làm việc trong 4 ngày rồi nghỉ và bạn Bình làm tiếp trong 1 ngày nữa thì hoàn thành công việc.

Giải

Gọi thời gian An làm riêng một mình thì hoàn thành công việc là x (ngày, x >4)

Gọi thời gian Bình làm riêng một mình thì hoàn thành công việc là y (ngày, y >1)

Theo bài dễ dàng ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{ \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{2} \hfill \cr \dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{y} = 1\hfill \cr} \right. \) => \(\left\{ \matrix{ x = 6 \hfill \cr y = 3 \hfill \cr} \right. \) (t/m)

KL ...

Câu 5.

a) \(x^{2}+5 x-6=0 ⇔ (x-1)(x+6) ⇔\left[ \begin{align}& x=1 \\& x=-6\\\end{align} \right.\\ \)

KL....

b) 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2021 câu 5

Câu 7


Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2021 câu 7
 

-/-

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 02/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Lào Cai qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cai các năm trước

Đề thi vào 10 môn Toán Lào Cai 2020

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Lào Cai 2020
 

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Lào Cai 2020

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai 2019

đề thi vào lớp 10 môn toán Lào Cai 2019
 

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán Lào Cai 2019

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm học 2018-2019

đề thi môn toán vào lớp 10 Lào Cai 2018
 

 Xem thêm chi tiết đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 Lào Cai 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2017-2018

 

Đề thi môn toán vào lớp 10 Lào Cai 2017
 

Xem thêm chi tiết đề thi môn toán vào lớp 10 Lào Cai 2017

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn toán tỉnh Lào Cai năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM