Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cao Bằng 2023

Xuất bản: 05/06/2023 - Cập nhật: 06/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cao Bằng 2023 - 2024 cập nhật nhanh và chính xác cùng đáp án đề thi vào 10 môn toán Cao Bằng các năm trước.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Cao Bằng năm học 2023 - 2024 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cao Bằng 2023

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Cao Bằng sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1


Câu 2.


Câu 3

Câu 4.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cao Bằng 2023 câu 4

Câu 5

ĐỀ THI

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cao Bằng 2023

Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cao Bằng 2022

Đáp án

Câu 1

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2022 câu 1

Câu 2

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2022 câu 2

Câu 3

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2022 câu 3

Câu 4

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2022 câu 4

Câu 5

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2022 câu 5

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng các năm trước

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Cao Bằng năm 2021

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Cao Bằng

  Đáp án Toán vào 10 Cao Bằng 2021

  Câu 1.

  a)

  \(\begin{aligned} & 2 \sqrt{25}-\sqrt{16} \\ =& 2 \sqrt{5^{2}}-\sqrt{4^{2}} \\ =& 2.5-4 \\ =& 10-4 \\ =& 6 \\ \end{aligned}\)

  Vậy \(2 \sqrt{25}-\sqrt{16}=6\) .

  b)

  Hai đường thẳng \(\left(d_{1}\right) \text { và }\left(d_{2}\right)\)  cắt nhau vì \(3 \neq-2\).

  c)

  \(\begin{array}{l} \text { Ta có: } 2 x-3=7 \Leftrightarrow 2 x=7+3 \Leftrightarrow 2 x=10 \Leftrightarrow x=5 \text { . }\\ \text { Vậy nghiệm của phương trình là } x=5 \text { . } \end{array}\)

  d)

  \(\left\{\begin{array} { l } { x + 4 y = 1 1 } \\ { x + 3 y = 9 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { y = 2 } \\ { x = 9 - 3 y } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { y = 2 } \\ { x = 9 - 3 . 2 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y=2 \\ x=3 \end{array}\right.\right.\right.\right.\)

  KL: ....

  Câu 2.

  Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2021 câu 2

  Câu 3
  Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2021 câu 3

  Câu 4

  Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2021 câu 4

  Câu 5.

  Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng 2021 câu 5

  Các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn toán Cao Bằng của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức.

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Cao Bằng năm 2020

  Câu 1: (4,0 diểm)

  1) Thực hiên phép tinh: \(5 \sqrt{9}-3 \sqrt{4}\).

  2) Tìm a để đồ thị hàm số \(y=a x+5\) đi qua điểm M(3 ;-1).

  3) Giài phương trinh: \(2 x^{2}-3 x+1=0\).

  4) Giải hệ phương trinh: \(\left\{\begin{matrix} 4x+5y=3 \\ x-3 y=5 \end{matrix}\right.\)

  Câu 2: (2,0 điểm)

  Bác An đi xe ô tô từ Cao Bằng đến Hải Phòng. Sau khi đi được nửa quãng đường, bác An cho xe tăng vận tốc thêm 5km/h nên thời gian đi nửa quãng đường sau ít hơn thời gian đi nửa quãng đường đầu là 30 phút. Hỏi lúc đầu bác An đi xe với vận tốc bao nhiêu? Biết rằng khoảng cách từ Cao Bằng đến Hải Phòng là 360km.

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2020 tỉnh Cao Bằng

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Cao Bằng năm 2019

  Câu 1 (4, điểm).

  a) Thưc hiện phép tính: \(4 \sqrt{9}-3 \sqrt{25}\).

  b) Cho hàm số \(y= ax^{2}(a \geq 0)\). Tim giá trị của a để x=2 thi y=-8.

  c) Giai phương trình: \(3 x^{2}-5 x+2=0\).

  d) Giải hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} \frac{3}{x}-\frac{1}{y}=9\\  \frac{5}{x}+\frac{1}{y}=7 \end{matrix}\right.\)

  Câu 2 (2,0 điểm)

  Thầy Minh đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 60km với vận tốc không đổi. Khi từ B trở về A, do trời mưa, thầy Minh giảm vận tốc của xe máy xuống 10km/h so với lúc đi nên thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi 30 phút. Hỏi lúc về thầy Minh đi xe máy với vận tốc bao nhiêu?

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Cao Bằng

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Cao Bằng năm 2018

  Câu 1 (4,0 điểm)

  a) Thực hiện phép tính: \(5 \sqrt{16}-18\).

  b) Cho hàm số y=3x.

  Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghich biến trên \(\mathrm{R}\) ? Vì sao?

  c) Giải hệ phương trình.  \(\left\{\begin{matrix} x-y=6\\  2x+y=-3 \end{matrix}\right.\)

  d) Giải phương trình: \(x^{4}-8 x^{2}-9=0\).

  Câu 2 (2,0 điểm)

  Trong lúc học nhóm, bạn Nam yêu cầu bạn Linh và bạn Mai mỗi người chọn một số tự nhiên sao cho hai số này hơn kém nhau 6 và tích của chúng bằng 280. Vậy hai bạn Linh và Mai phải chọn những số nào?

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Cao Bằng

  Trên đây là nội dung đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán tỉnh Cao Bằng qua các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM