Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Đọc tài liệu gửi tới các em học sinh đề bài và đáp án thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Đề thi chính thức  môn Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CAO BẰNG


ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 01 trang)

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 2: 

Đáp án câu 2 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 3: 

Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 4: 

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 5: 

Đáp án câu 5 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018
 

Nếu không thấy đáp án, bạn hãy click vào link này nhé: 

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-cao-bang-nam-2018

Xem thêm đáp án môn Văn tỉnh Cao Bằng bạn nhé:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-van-tinh-cao-bang-nam-2018

Back to top