Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2022

Xuất bản ngày 10/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng năm 2022 - 2023 nhanh và chính xác. Tuyển tập đề thi vào 10 Đà Nẵng môn Anh các năm trước

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng năm học 2022 - 2023 kèm đáp án chi tiết được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đà Nẵng 2022

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Đà Nẵng sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Đà Nẵng các năm trước bên dưới:

Nguồn đáp án: Sưu tầm.(Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, khi có đáp án chính thức từ Sở chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn đọc.)

Mẫu 1

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2022

Nguồn: FB: GV. Hoàng Oanh Thư

Mẫu 2 - so sánh câu hỏi

Nguồn: FB: Lan Nhi

Xem thêm thông tin:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2021

I. Multiple Choice. (0,125 điểm/câu)

CâuĐ/aCâuĐ/a
1D9B
2C10D
3A11C
4C12C
5A13D
6C14A
7A15B
8B16D

II. Word Form:

Mỗi câu 0.25 đ x 4 câu = 1.0 điểm.

(Từ nào sai lỗi chính tả, không cho điểm từ đó.)

1. attraction

2. intelligent

3. fluently

4. produce

III. Tenses: Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1,0 điểm.

1. walks

2. have made

3. are playing

4. were taken

IV. Word Building: Mỗi câu 0,25đ x 4 câu = 1,0 điểm.

1. English

2. give

3. visitors

4. space

V. Reading Comprehension (Matching): Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1.0 điểm.

1. B

2.C

3.D

4.A

5. E

VI. Reading Comprehension (Note Completion): Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1.0 điểm.

1. Thailand

2. Songkran/ The Water Festival

3. April

4. (their) bad luck

VII. Reading Comprehension (Gap-FilI): Mỗi câu 0.25 4 x 4 câu = 1.0 điểm.

1. celebration

2. excellent

3. so

4. wish

Writing: Mỗi câu 0,5đ x 4 câu = 2.0 điểm.

VIII. Complete each of the following sentences so that it is closest in meaning to the original one. 

1. "I know a better restaurant." Jack said to me.

→Jack told me (that) he knew a better restaurant.

* Viết lại và đổi được 1-2 phần gạch dưới: được 0.25 đ

2. It's a pity that Mary isn't aware of the importance of healthy eating.

→I wish Mary was/were aware of the importance of healthy eating.

IX. Complete each of the following sentences so that it is closest in meaning to the original one. Use the word given in brackets. 

3. Tom is the tallest boy in my class. (as)

→ No one in my class is as tall as Tom.

4. We plan to go to Australia because we want to visit the Sydney Opera House. (order)

→We plan to go to Australia in order to visit in order that we can visit will be able to visit the Sydney Opera House.

-/-

Kỳ thi vào 10 môn Anh Đà Nẵng năm học 2021-2022 chính thức được cập nhật ngay ngày 15/06/2021.

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng môn Anh nhé:

Tuyển tập đề thi vào 10 Đà Nẵng môn Anh các năm trước

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 và tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Đà Nẵng mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM