Đề thi thử môn Sinh 2022 của Sở GD Cà Mau lần 3 có đáp án

Xuất bản: 30/05/2022 - Tác giả:

Đề thi thử môn Sinh 2022 có đáp án của Sở GD Cà Mau lần 3 bám sát cấu trúc đề thi đã ra của Bộ GD, giúp học sinh 12 tự ôn tập thi thử môn sinh tại nhà.

Mục lục nội dung

Tham khảo đề thi thử môn sinh lần 1 năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau. Đề thi được ra với các dạng câu hỏi quen thuộc, giúp học sinh ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho kì thi quan trọng sắp tới..

Cùng xem ngay mẫu đề thi thử môn Sinh 2022 này:

Đề thi thử môn Sinh 2022 của Sở GD Cà Mau lần 3

Câu 81: Một quần thể gồm 40 cá thể có kiểu gen MM, 320 cá thể có kiểu gen Mm, 640 cá thể có kiểu gen mm. Tần số alen M của quần thể này là

A. 0,8.

B. 0,36.

C. 0,2.

D. 0,32.

Câu 82: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

A. Động vật ăn thực vật.

B. Nấm hoại sinh.

C. Thực vật.

D. Vi khuẩn hoại sinh.

Câu 83: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đại lượng?

A. Sắt.

B. Bo.

C. Canxi.

D. Mangan.

Câu 84: Ở khoang miệng của người, tinh bột được biến đổi thành đường mantôzơ nhờ enzim nào sau đây?

A. Maltaza.

B. Amylaza.

C. Catalaza.

D. Sacaraza.

Câu 85: Hiện tượng cá mập con mới nở sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn thuộc mối quan hệ

A. kí sinh cùng loài.

B. hỗ trợ cùng loài.

C. cạnh tranh khác loài.

D. cạnh tranh cùng loài.

Câu 86: Đối với cây trồng, để duy trì ưu thế lai người ta có thể sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Lai xa và đa bội hóa.

B. Lai khác dòng.

C. Sinh sản hữu tính.

D. Sinh sản vô tính.

Câu 87:  Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hoa đỏ và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?

A. Hoa trắng.

B. Thân cao.

C. Quả vàng.

D. Hạt trơn.

Câu 88: Cơ chế di truyền nào sau đây không thuộc cấp độ phân tử?

A. Phiên mã.

B. Nhân đôi ADN.

C. Nguyên phân.

D. Dịch mã.

Câu 89: Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội?

A. Thể một.

B. Thể ba.

C. Thể tứ bội.

D. Thể tam bội.

Câu 90: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 12. Theo lý thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là

A. 24.

B. 12.

C. 13.

D. 6.

Câu 91: Trong quá trình phiên mã, enzim tổng hợp ARN theo nguyên tắc bổ sung với mạch mã gốc là

A. ligaza.

B. helicaza.

C. ARN-pôlimeraza.

D. ADN-pôlimeraza.

Câu 92: Tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể được gọi là

A. tuổi sinh thái.

B. tuổi quần thể.

C. tuổi sinh lý.

D. tuổi sau sinh sản.

Câu 93: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

I. Tiến hóa hóa học.

II. Tiến hóa sinh học.

III. Tiến hóa tiền sinh học.

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

A. I → III → II.

B. II → III → I.

C. I → II → III.

D. III → II → I.

Câu 94: Theo lý thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra tối đa 2 loại giao tử?

A. AaBB.

B. AAbb.

C. AaBb.

D. aaBB.

Câu 95: Tác động của nhân tố nào sau đây làm nghèo vốn gen của quần thể?

A. Di – nhập gen.

B. Giao phối ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Đột biến.

Câu 96: Cà chua lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Theo lý thuyết, loài này có tối đa bao nhiêu dạng đột biến thể ba?

A. 13.

B. 24.

C. 12.

D. 25.

Câu 97: Loài mới được hình thành khi giữa các quần thể sinh vật xuất hiện cơ chế

A. cách li sinh sản.

B. cách li tập tính.

C. cách li địa lí.

D. cách li sinh thái.

Đề thi thử môn Sinh 2022 của Sở GD Cà Mau lần 3 có đáp án trang 1
Đề thi thử môn Sinh 2022 của Sở GD Cà Mau lần 3 có đáp án trang 2
Đề thi thử môn Sinh 2022 của Sở GD Cà Mau lần 3 có đáp án trang 3

Kết thúc đề thi thử tốt nghiệp môn sinh năm 2022 mà các em có thể thử sức. Đặt bút làm bài thi trong 50 phút rồi đối chiếu với bảng kết quả bên dưới. Mỗi câu 0,25 điểm.

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2022 của Sở GD Cà Mau lần 3

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81C91C101C111B
82A92B102D112B
83C93A103D113C
84B94A104A114B
85D95C105B115A
86D96C106A116C
87A97A107A117D
88C98A108D118B
89D99A109A119D
90D100C110D120D

-/-

Kết thúc mẫu đề thi thử môn Sinh 2022 Sở GD&ĐT Cà Mau lần 3 mới nhất ở trên đây hy vọng có thể giúp các em ôn tập thật tốt. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2022 các môn của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM