Đề thi thử môn Sinh 2022 có đáp án của Sở GD&ĐT Huế lần 3

Xuất bản: 30/05/2022 - Tác giả:

Đề thi thử môn Sinh 2022 có đáp án của Sở GD&ĐT Huế lần 3 bám sát cấu trúc đề thi đã ra của Bộ GD, giúp học sinh 12 tự ôn tập thi thử môn sinh tại nhà.

Mục lục nội dung

Tham khảo đề thi thử môn sinh lần 1 năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và đạo tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề thi được ra với các dạng câu hỏi quen thuộc, giúp học sinh ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho kì thi quan trọng sắp tới..

Cùng xem ngay mẫu đề thi thử môn Sinh 2022 này:

Đề thi thử môn Sinh 2022 Sở GD&ĐT Huế lần 3

Câu 81: Ở các loài động vật có khả năng phát tán mạnh, loài mới thường được hình thành bằng con đường

A. cách li tập tính.

B. cách li địa lí.

C. cách li sinh thái.

D. lai xa và đa bội hóa.

Câu 82: Một quần thể gồm 490 cá thể có kiểu gen MM, 420 cá thể có kiểu gen Mm, 90 cá thể có kiểu gen mm. Tần số alen m của quần thể này là

A. 0,7.

B. 0,3.

C. 0,51.

D. 0,09.

Câu 83: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

A. giảm phân và thụ tinh.

B. phiên mã.

C. dịch mã.

D. nhân đôi ADN.

Câu 84: Loại axit nuclêic nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã?

A. tARN.

B. mARN.

C. rARN.

D. ADN.

Câu 85: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

A. Cá rô.

B. Tôm.

C. Chim bói cá.

D. Tảo lục đơn bào.

Câu 86: Cấu trúc nào sau đây được tạo ra từ sự liên kết giữa phân tử ADN với prôtêin histôn?

A. Nhiễm sắc thể.

B. Pôlipeptit.

C. ARN.

D. Gen.

Câu 87: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử 2 cặp gen?

A. AaBb.

B. AABb.

C. AaBB.

D. AAbb.

Câu 88: Cà chua lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Theo lý thuyết, thể ba thuộc loài này có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng đang ở kì giữa nguyên phân là

A. 25.

B. 13.

C. 23.

D. 24.

Câu 89: Đồ thị tăng trưởng của phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên theo đường cong

A. chữ J.

B. chữ K.

C. chữ S.

D. chữ R.

Câu 90: Phương pháp nào sau đây được sử dụng phổ biến để tạo ưu thế lai?

A. Công nghệ gen.

B. Lai khác dòng.

C. Gây đột biến.

D. Lai khác loài.

Câu 91: Khi kích thước của quần thể vượt quá giá trị tối đa, giữa các cá thể trong quần thể thường xảy ra mối quan hệ

A. cộng sinh.

B. cạnh tranh.

C. hội sinh.

D. hỗ trợ.

Câu 92:  Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình thân cao và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?

A. Hạt vàng.

B. Thân thấp.

C. Hoa đỏ.

D. Hạt nhăn.

Câu 93: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Cây lúa.

B. Ánh sáng.

C. Chim sâu.

D. Sâu ăn lá lúa.

Câu 94: Để chiết rút diệp lục từ lá, hoá chất nào sau đây có thể được sử dụng?

A. H2SO4.

B. NaOH.

C. Cồn 90 - 96⁰.

D. HCl.

Câu 95: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?

A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).

B. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

C. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).

D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n - 1).

Câu 96: Trong quá trình tiến hóa, giọt côaxecva được hình thành trong giai đoạn nào sau đây?

A. Tiến hóa sinh học.

B. Tiến hóa tiền sinh học.

C. Tiến hóa hóa học.

D. Tiến hóa nhỏ.

Câu 97: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?

A. Chim bồ câu.

B. Cá rô phi.

C. Giun tròn.

D. Thỏ.

Câu 98:  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phát sinh alen mới trong quá trình tiến hóa của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Đề thi thử môn Sinh 2022 có đáp án của Sở GD&ĐT Huế lần 3 ảnh 4
Đề thi thử môn Sinh 2022 có đáp án của Sở GD&ĐT Huế lần 3 ảnh 3
Đề thi thử môn Sinh 2022 có đáp án của Sở GD&ĐT Huế lần 3 ảnh 2

Kết thúc đề thi thử tốt nghiệp môn sinh năm 2022 mà các em có thể thử sức. Đặt bút làm bài thi trong 50 phút rồi đối chiếu với bảng kết quả bên dưới. Mỗi câu 0,25 điểm.

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2022 Sở GD&ĐT Huế lần 3

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
81B91B101B111C
82B92B102A112D
83D93B103D113D
84A94C104A114A
85D95B105B115A
86A96B106A116D
87D97B107C117B
88A98C108B118C
89C99C109A119B
90B100C110C120B

-/-

Kết thúc mẫu đề thi thử môn Sinh 2022 Sở GD&ĐT Huế lần 3 mới nhất ở trên đây hy vọng có thể giúp các em ôn tập thật tốt. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2022 các môn của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM