Đề thi thử môn Sinh 2021 Chuyên Thái Bình lần 2 (có đáp án)

Xuất bản: 09/06/2021 - Tác giả:

Đề thi thử môn Sinh 2021 Chuyên Thái Bình lần 2 có lời giải chi tiết giúp các em ôn luyện giải đề thi. Tải file về thử sức ngay.

Mục lục nội dung

Tham khảo thêm Đề thi thử tốt nghiệp năm học 2021-2022 môn Sinh của trường THPT Chuyên Thái Bình lần 2. Đề thi được ra bám sát theo cấu trúc đề minh họa thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh của Bộ GD&ĐT.

Cùng xem ngay mẫu đề thi thử môn Sinh 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử môn Sinh 2021 Chuyên Thái Bình lần 2

Câu 1 (NB): Một trong các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật là

A. Thức ăn

B. Hoocmôn

C. Ánh sáng

D. Nhiệt độ

Câu 2 (NB): Bộ ba nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5'UUG3’

B. 5’UAG3’

C. 5'AUG3'

D. 5’AAU3'

Câu 3 (TH): Xét một quần thể sinh vật có cấu trúc di truyền 0,8 AA : 0,1 Aa : 0,1 aa. Tần số alen a của quần thể này là

A. 0,1

B. 0,15

C. 0,85

D. 0,2

Câu 4 (NB): Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần lượt là

A. 11 nm và 30 nm

B. 30 nm và 300 nm

C. 30 nm và 11 nm.

D. 11 nm và 300 nm.

Câu 5 (TH): Một loài thực vật, cho 2 cây (P) đều dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường giao phấn với nhau, thu được F1. Cho biết các gen trên 2 cây liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

Câu 6 (NB): Khẳng định nào sau đây khi nói về xináp là sai?

A. Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào xương.

B. Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến.

C. Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh.

D. Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ.

Câu 7 (NB): Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

A. Chóp rễ.

B. Khí khổng.

C. Lông hút của rễ.

D. Toàn bộ bề mặt cơ thể.

Câu 8 (TH): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAA × aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được F2. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu hình:

A. 11 cây thân cao :1 cây thân thấp.

B. 2 cây thân cao :1 cây thân thấp.

C. 8 cây thân cao :1 cây thân thấp.

D. 43 cây thân cao: 37 cây thân thấp.

Câu 9 (NB): Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhân tố môi trường nào sau đây không ảnh hưởng đến hô hấp?

A. Nhiệt độ.

B. Nồng độ khí CO2.

C. Nồng độ khí Nitơ (N2)

D. Hàm lượng nước.

Câu 10 (NB): Khi nói về tuần hoàn máu ở thú, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhịp tim của voi luôn chậm hơn nhịp tim của chuột.Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 Chuyên Thái Bình lần 2

Xem lời giải chi tiết theo file đính kèm

1-B2-B3-B4-A5-B6-A7-C8-A9-C10-A
11-C12-A13-D14-B15-C16-C17-B18-A19-A20-D
21-C22-A23-C24-B25-C26-C27-A28-A29-C30-B
31-D32-B33-A34-D35-D36-D37-B38-D39-C40-C

Với đề thi thử môn Sinh 2021 Chuyên Thái Bình trên đây hy vọng có thể giúp các em ôn tập thật tốt. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2021 các môn của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM