Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên lần 1

Xuất bản: 10/06/2021 - Cập nhật: 11/06/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên lần 1 giúp các em ôn luyện giải đề thi. Tải file về thử sức ngay.

Mục lục nội dung

Tham khảo thêm Đề thi thử tốt nghiệp năm học 2021-2022 môn Sinh của trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh lần 1. Đề thi được ra bám sát theo cấu trúc đề minh họa thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh của Bộ GD&ĐT.

Cùng xem ngay mẫu đề thi thử môn Sinh 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên lần 1

Câu 1: Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen là gì?

A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen qui định.

C. F1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết.

D. Do sự phân ly đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp.

Câu 2: Sản phẩm của pha sáng gồm có:

A. ATP, NADPH.

B. ATP, NADP và O2

C. ATP, NADPH và CO¬2

D. ATP, NADPH và O2

Câu 3: Mã di truyền không có đặc điểm nào sau đây?

A. Nhiều loại axit amin do một bộ ba quy định.

B. Mỗi bộ ba không đồng thời mã hóa nhiều axit amin.

C. Nhiều loại bộ ba khác nhau mã hóa cho 1 loại axit amin.

D. Mã di truyền được đọc liên tục gồm 3 nuclêôtit liên tiếp không kề gối.

Câu 4: Thực chất của hiện tượng tương tác giữa các gen không alen là:

A. Sản phẩm của các gen khác lôcut tương tác nhau xác định một kiểu hình.

B. Nhiều gen cùng lôcut xác định một kiểu hinh chung.

C. Các gen khác lôcut tương tác trực tiếp nhau xác định một kiểu hình.

D. Gen này làm biến đổi gen khác không alen khi tính trạng hình thành.

Câu 5: Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt là

A. 9 và 11

B. 19 và 21

C. 18 và 19

D. 19 và 20

Câu 6: Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab ?

A. aabb.

B. Aabb.

C. AABB.

D. aaBb.

Câu 7: Khi nói về quá trình điều hòa opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ

A. ARN pôlimeraza không gắn được vào vùng khởi động promoter.

B. không tổng hợp prôtêin ức chế.

C. prôtêin ức chế không gắn được vào operator.

D. không tạo ra được sản phẩm của gen cấu trúc.

Câu 8: Để có thể xác định dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học đã

A. chọn thể truyền có kích thước lớn.

B. quan sát tế bào dưới kính hiển vi.

C. chọn thể truyền có gen đánh dấu.

D. chọn thể truyền có gen đột biến.

Câu 9: Cho các bước sau

(1) Tạo các cây có cùng một kiểu gen.

(2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen.

(3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau:

A. (3) → (1) → (2).

B. (1) → (3) → (2).

C. (1) → (2) → (3).

D. (2) → (1) → (3).

Câu 10: Thành phần nào dưới đây không trực tiếp tham gia vào quá trình dịch mã?

A. ribôxôm.

B. ADN.

C. tARN.

D. mARN.

Câu 11: Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo bao nhiêu dòng đồng hợp về 2 gen trội ở thế hệ sau?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 12: Có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng về thể song nhị bội?

(1) Thể có 2n NST trong tế bào.

(2) Thể có tế bào mang bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ.

(3) Thể chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.

(4) Thể có khả năng biểu hiện đặc điểm của một trong hai loài.

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên lần 1 trang 2
Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên lần 1 trang 3
Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên lần 1 trang 4

Đáp án đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên lần 1

1B6C11C16D21A26B31C36A
2D7C12B17A22D27B32A37D
3A8C13C18B23D28A33C38A
4A9B14B19C24C29C34A39D
5B10B15D20D25A30D35D40B

Với đề thi thử môn Sinh 2021 THPT Hàn Thuyên trên đây hy vọng có thể giúp các em ôn tập thật tốt. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia 2021 các môn của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM