Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2019 - Đề số 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 5 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với các dạng bài thường gặp trong bài kiểm tra.

Mời các em tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 5 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Đề số 5

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - Đề số 5

Câu 1: Trong số 5 923 180, chữ số 5 có giá trị bằng bao nhiêu? 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

A. 500 000                       B. 5 000 000                         C. 50 000                      D. 50 000 000
   
Câu 2: Số “Năm trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm linh tư nghìn, ba trăm chín mươi hai” được viết là:

 A.  565 004 392               B. 560 004 392                   C. 565 040 392                 D. 565 004 932   
 
Câu 3 : 5 m² 28 cm² = ............. cm²

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5028                            B. 528                               C. 50028                               D. 500028
 
Câu 4 :  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 7867 x 2 x 5                                                 b,   156 x 7 – 56 x 7

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: 

a, Số tự nhiên bé nhất chia hết cho 2; cho 3 và cho 5 là:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

A. 12                    B. 10                     C. 15                      D. 30

b, Viết vào chỗ chấm:

- Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:……

- Một số lẻ chia cho 2 thì có số dư là:……………………………………..

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

667958 + 259091                     974502 – 328915                       5412 x 408                         46166 :82

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Một cửa hàng ngày đầu bán được 180 m vải, ngày thứ hai bán bằng \({1 \over 3}\) ngày đầu. Ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải?

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S

\({1 \over 10}\) thế kỉ  > 12 năm                                 \({1 \over 3}\) phút  <  30 giây   
     
Câu 9: Tìm một số biết số đó cộng thêm 21 rồi nhân tổng đó với 165 thì được kết quả là 6270.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 : 

Hình bên có  bao nhiêu cặp cạnh song song với nhau ?

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2019 đề số 5 có đáp án ảnh 1

A. 4 cặp cạnh song song  
           
B. 5 cặp cạnh song song 

C. 6 cặp cạnh song song    
         
D. 7 cặp cạnh song song

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 5

Câu 1: B. 5 000 000     
   
Câu 2: A.  565 004 392  
  
Câu 3: C. 50028          

Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 7867 x 2 x 5                                                 b, 156 x 7 – 56 x 7

= 7867 x  10                                                  =(156 – 56) x 7

= 78670                                                       = 100 x 7 = 700   

Câu 5: 

a, D. 30

b, Viết vào chỗ chấm:

- Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là: 0 

- Một số lẻ chia cho 2 thì có số dư là: 1

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2019 đề số 5 có đáp án ảnh 2

Câu 7: Bài giải

Ngày thứ hai bán được là: 180 : 3 = 60 (m)             (0,25đ)

Ngày thứ ba bán được là: 180 x 2 = 360 (m)           (0,25đ)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là: (180 + 60 + 360) : 3 = 200 (m) (0,25đ)

Đáp số: 200 m           (0,25đ)
    
Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S

  \({1 \over 10}\) thế kỉ  > 12 năm  S                               \( {1 \over 3}\) phút  <  30 giây   Đ
     
Câu 9: Gọi số cần tìm là a

Theo bài ra ta có: (a + 21) x 165 = 6270

a + 21 = 6270 : 165

a + 21 = 38

a = 38 - 21

a = 17

Câu 10 : C. 6 cặp cạnh song song

*************

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 5 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 4 khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

doctailieu.com
Tải về
02/11/2019    07:00 AM
Back to top