Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 4 trường TH Yên Hòa năm 2019

Chi tiết đáp án đề thi giữa học kì 1 Toán 4 trường Tiểu học Yên Hòa năm 2019/2020 vừa diễn ra giúp các em đối chiếu và thử sức làm bài

Cùng xem ngay đáp án đề thi giữa kì 1 toán 4 chi tiết tại đây:

Đề thi

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào đáp án đúng

Câu 1: (2 điểm)

a. Số 304 265 017 đọc là:

A. Ba trăm linh bốn triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm mười bảy

B. Ba trăm linh bốn triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn mười bảy

C. Ba mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm mười bảy

D. Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

b. Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

A. 567899; 567898; 567897; 567896. 

B. 865742; 865842; 865942; 865043. 

C. 978653; 979653; 970653; 980653.

D. 754219; 764219; 774219; 775219. 

c. Số liền sau số 2835917 là:

A. 2835918

B. 2835916 

C. 2835919 

d. Trong các số dưới đây, số nào có giá trị là 70 000: 

A. 197 000 201 

B. 170 400 

C. 123 740 008 

D. 987 003 

Câu 2: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a. Trung bình cộng của các số 96; 121 và 143 là: 

A. 110 

B. 115

C. 120 

b. 4 tấn 85 kg = ...........kg. 

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 

A. 485

B. 4850

C. 4085 

c. 3 phút 20 giây = ..........giây. 

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

A. 320

B. 210

C. 200 

d. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 720 cm²

B. 36 cm²

C. 144 cm²

D. 72 cm²

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: (2 điểm) 

2007 + 630 x 4 - 1375

124 +336 : 4 x (32-16 x 2)

Bài 2: Điền từ còn thiếu vào cuối các câu sau: (1 điểm) 

a. Góc bẹt gấp đôi .........

b. Góc tù bé hơn góc .........

c. Góc tù lớn hơn góc .........

d. Góc tù lớn hơn ........ và bé hơn ........

Bài 3: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?( 2 điểm)

Bài 4. Tìm tổng của các số từ 4 đến 16 bằng cách thuận tiện nhất. (1 điểm)

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: 

a. A. Ba trăm linh bốn triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm mười bảy

b. D. 754219; 764219; 774219; 775219. 

c. A. 2835918

d. B. 170 400 

Câu 2:

a. C. 120 

b. C.4085 

c. C. 200 

d. D. 72 cm²

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1:

2007 + 630 x 4 - 1375

= 2007 + 2520 - 1375

= 4527 - 1375

= 3125

124 +336 : 4 x (32 - 16 x 2)

= 124 + 336 : 4 x (32 - 32)

= 124 + 336 : 4 x 0

= 124

Bài 2:

a. Góc bẹt gấp đôi góc vuông.

b. Góc tù bé hơn góc bẹt

c. Góc tù lớn hơn góc vuông

d. Góc tù lớn hơn 90⁰ và bé hơn 180 ⁰

Bài 3: 

Bài giải

Ta có 3 tấn 5 tạ thóc = 35 tạ thóc

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tạ thóc là:

(35 - 5) : 2 = 15 (tạ thóc)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

30 - 15 = 20 (tạ thóc) hoặc 15 + 5 = 20 (tạ thóc)

Đáp số: Thửa 1: 15 tạ thóc

Thửa 2: 20 tạ thóc.

Bài 4.

Cách 1:

4 +5 +6 +7 +8 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 + 15 + 16

= ( 4 + 16) + ( 5 + 15) + ( 6 + 14) + ( 7 + 13) + ( 8 + 12) +( 9 + 11) + 10

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10

= 130

Cách 2:

Từ số 4 đến số 16 có tất cả số các số hạng là :

 ( 16 - 4 ) : 2 + 1 = 13

Tổng các số từ 4 đến 16 là :

 ( 16 + 4 ) x 13 : 2 = 130

Hết

Trên đây là đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 của trường tiểu học Yên Hòa năm học 2019/2020 do Đọc tài liệu thực hiện, mong rằng các em sẽ dựa vào để ôn luyện hoặc đối chiếu kết quả đã ra.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

doctailieu.com
Back to top