Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 - Đề số 1

Xuất bản: 04/11/2019 - Cập nhật: 30/10/2020 - Tác giả:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2020-2021 đề số 1 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với các dạng bài thường gặp trong bài kiểm tra.

Mục lục nội dung

Mời các em tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2019 - 2020 đề số 1 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp để chuẩn bị cho bài thi cuối kì sắp tới. Đây cũng là tài liệu hữu ích để phụ huynh dạy và học cùng con ở nhà.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kỳ 1 năm học 2019-2020 - Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - Đề số 1

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM   ( 5 điểm )
 
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : ( 3 đ )

1/- Số  gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là :
 
A.50 640          B.65 040                   C.5 640               D. 6 540

2/- Chữ số  9  trong số  1 986 850  có giá trị là : 

A. 900            B. 9 000                 C. 900 000                D. 90 000

3/– Giá trị của biểu thức : x + 5 + y + 5 + x +  5 + y + 5 = ?   ( với x + y = 20 )

a) 600            b) 400            c) 60                   d) 40

4/- Có bao nhiêu số \(x\) có ba chữ số thoả mãn \(x\) \(<\) 105

A. 5              B. 4          C. 3            D. 2

5/- Biết \({1 \over 2} \)  của một bao gạo nặng 20 kg, Ba bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg ? 
  
A. 10 kg                      B. 40 kg          C. 60 kg                     D. 120 kg

6/- Một hình vuông có chu vi  20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2 ? 

A. 15 m²                     B. 20 m²           C. 25 m²                D. 400 m²

Bài 2:  Đúng ghi  Đ ;  sai ghi  S  ( 1 đ )

a/☐ 5 tấn  15 kg  =  5015 kg            

b/☐ 4 phút 20 giây =  420 giây        

c/☐ Một nữa thế kỉ và sáu năm  = 560 năm

d/☐ Năm nhuận có 366 ngày    

Bài 3 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

a) Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là  (0,5 đ)

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 1 có đáp án ảnh 1

A. đường cao AH            B. đường cao AC

C. đường cao  BC           D. đường cao AB

b)Tứ giác ABCD (hình bên) nối  ý đúng cho tên các góc ( 0,5 đ )

             Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 1 có đáp án ảnh 2

A. góc đỉnh A                   1. góc vuông
B. góc đỉnh B    2. góc vuông
C. góc đỉnh C   3. góc tù
D. góc đỉnh D   4. góc nhọn

PHẦN II:  TỰ LUẬN  (5 điểm)

1- Đặt tính rồi tính : (2 đ)

A.372549 + 459521    

B. 920460 - 510754    

C. 2713 x 205    

D. 1980 : 15
            
2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện:  (1 đ)

a/ 20 x 190 x 50 =                            
  
b/ 769 x  85 – 769 x 75 = 
    
3- Khối lớp Bốn của một trường Tiểu học có 4 lớp Bốn, trong đó có 2 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? (1đ) 

Bài giải:

........... ........... ........... ........... .......................

........... ........... ........... ........... .......................

........... ........... ........... ........... .......................

........... ........... ........... ........... .......................

4- Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số đó ? (1đ) 

Bài giải:

........... ........... ........... ........... .......................

........... ........... ........... ........... .......................

........... ........... ........... ........... .......................

........... ........... ........... ........... .......................

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

(5 điểm) 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : ( 3 đ )

1/ Số  gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là :
 
B.65 040

2/ Chữ số 9 trong số 1 986 850 có giá trị là : 

C. 900 000

3/ Giá trị của biểu thức: x + 5 + y + 5 + x +  5 + y + 5 = ? ( với x + y = 20 )

c) 60

4/ Có bao nhiêu số x có ba chữ số thoả mãn x \(<\) 105

A. 5    

5/ Biết \({1 \over 2} \)  của một bao gạo nặng 20 kg, Ba bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg ? 
  
D. 120 kg

6/- Một hình vuông có chu vi  20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m²  ? 

c. 25 m²    

Bài 2 :  Đúng ghi  Đ  ;  sai ghi  S  ( 1 đ )

a/ 5 tấn  15 kg  =  5015 kg         Đ        
b/ 4 phút 20 giây =  420 giây S
c/Một nữa thế kỉ và sáu năm  = 560 năm S
d/ Năm nhuận có 366 ngày Đ

Bài 3 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

a) Tam giác ABC ( hình bên ) có đường cao là  ( 0,5 đ )

A. đường cao AH

b)

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 1 có đáp án ảnh 3

PHẦN II:  TỰ LUẬN  (5 điểm)

1- Đặt tính rồi tính : (2 đ)

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 1 có đáp án ảnh 4

2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện :  ( 1 đ )

a/-  20 x 190 x 50
          
= 20 x 50 x 190

= 1 000 x 190 

= 190 000     
       
b/-  769 x  85 – 769 x 75

= 769 x ( 85 – 75 )

= 769 x 10

= 7690

3-  Khối lớp Bốn của một trường Tiểu học có 4 lớp Bốn, trong đó có 2 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài làm ( 1đ ) 
   
Số HS 2 lớp đầu : 35 x 2 = 70 ( học sinh )

Số HS 2 lớp sau : 33 x2 = 66 ( học sinh )

Trung bình mỗi lớp có số HS là : ( 70 + 66 ) : 4 = 34 ( học sinh )

Đáp số : 34 ( học sinh )

4- Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số đó ?  ( 1đ )    

Bài làm:
 
Giải cách 1 : 5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị. Trung bình cộng là số ở giữa. Vậy 5 số đó là : 97  ;  99  ;  101  ;  103  ; 105 

Giải cách 2

Tổng 5 số là : 101 x 5 = 505

5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 1 có đáp án ảnh 5

5 lần số thứ 1 : 

505 - ( 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2) = 475

Số 1 : 475 : 5 = 97

Số 2 : 97 + 2 = 99

Số 3 : 99 + 2 = 101

Số 4 : 101 + 2 = 103

Số 5 : 103 + 2 = 105

Đáp số : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105 

**************

Trên đây là đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán đề số 1 có hướng dẫn giải chi tiết từng câu, hy vọng đây sẽ là tài liệu học tập và ôn luyện hữu ích cho các em, đồng thời giúp ích cho các bậc phụ huynh trong quá trình học tập cùng các em. Đừng quên truy cập doctailieu.com để xem thêm nhiều đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán khác được Đọc tài liệu cập nhật liên tục nhé! Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM