Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Văn lớp 9 - Tiền Hải năm 2017

Chi tiết đề thi giữa kì 1 môn Ngữ Văn  lớp 9 của phòng GD&ĐT Tiền Hải - Thái Bình bao gồm phần đọc hiểu và làm văn thường ra đề.

Đề thi

I. ĐỌC - HIỂU: (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “... Vua Quang Trung lại nói:

….Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớp gấp 10 nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời, lẽ mới dẹp nổi binh đao, không phải Ngô Thị Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta  được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu, quân mạnh thì ta có sợ gì chúng?"

(Trích Hồi thứ mười bốn “Hoàng Lê nhất thống chí” - Ngô gia văn phái) 

Câu 1: Những lời trên là lời của vua Quang Trung nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào? 

Câu 2: Giải thích nghĩa của từ Phương lược. 

Câu 3: Lời nói của vua Quang Trung trong đoạn trích trên được dẫn theo cách dẫn trực tiếp hay cách dẫn gián tiếp? Vì sao? 

II. LÀM VĂN: (7,0 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm)

Từ đoạn trích trong phần Đọc - Hiểu, hãy viết một đoạn văn ngắn (Khoảng 5-7 câu) nêu lên cảm nhận của em về vẻ đẹp của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Câu 2: (5,0 điểm)

Dựa vào văn bản “Cảnh ngày xuân” (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du), hãy đóng vai Thúy Kiều kể về buổi đi chơi cùng các em nhân tiết Thanh minh.

...Hết...


Trên đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Văn lớp 9 - Tiền Hải năm 2017, các em có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn 9 để ôn luyện tốt hơn nữa.

doctailieu.com
Back to top