Hoàng Lê nhất thống chí

Hoàng Lê nhất thống chí
Năm sáng tác:Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX
Tác giả:Ngô Gia Văn Phái
Hoàn cảnh sáng tác:
Hoàng Lê nhất thống chí là một tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê. Tác phẩm không chỉ dừng lại ở sự thống nhất của vương triều nhà Lê mà còn được viết tiếp, tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam vào 30 năm cuối thế kỉ 18 và mấy năm đầu thế kỉ 19. Cuốn tiểu thuyết bao gồm 17 hồi.
Cảm nhận về Hoàng Lê nhất thống chí

Cảm nhận về Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Cảm nhận về Hoàng Lê nhất thống chí trong cuốn lịch sử chương hồi của một số tác giả trong Ngô Gia để thấy một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Thuyết minh Hoàng Lê nhất thống chí

Thuyết minh Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Thuyết minh Hoàng Lê nhất thống chí để thấy được nét đẹp của nhân vật lịch sử Nguyễn Huệ với những cuộc chiến đấu hiển hách chiến thắng quân Thanh.

Kể lại chuyện Hoàng Lê nhất thống chí

Kể lại chuyện Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Kể lại hồi thứ 14 trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí để tái hiện lại cho người đọc thấy được vẻ đẹp của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc

Tóm tắt bài Hoàng Lê nhất thống chí

Tóm tắt bài Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Tóm tắt bài hoàng lê nhất thống chí giúp các em nắm được hoàn cảnh sáng tác, giới thiệu tác giả, tác phẩm cùng nội dung chính của tác phẩm