Mục lục bài học
Văn Mẫu Lớp 9

Hoàng Lê nhất thống chí

9

Hướng dẫn làm hoàng lê nhất thống chí

Cảm nhận về Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Cảm nhận về Hoàng Lê nhất thống chí trong cuốn lịch sử chương hồi của một số tác giả trong Ngô Gia để thấy một giai đoạn lịch sử hào hùng

Thuyết minh Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Thuyết minh Hoàng Lê nhất thống chí để thấy được nét đẹp của nhân vật lịch sử Nguyễn Huệ với những cuộc chiến đấu hiển hách chiến thắng quân Thanh

Kể lại chuyện Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Kể lại hồi thứ 14 trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí để tái hiện lại cho người đọc thấy được vẻ đẹp của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc

Dàn ý phân tích Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Hướng dẫn lập dàn ý phân tích tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí, tổng hợp dàn ý phân tích Hoàng Lê nhất thống chí

Tóm tắt bài Hoàng Lê nhất thống chí

[Văn mẫu 9] Tóm tắt bài hoàng lê nhất thống chí giúp các em nắm được hoàn cảnh sác tác, giới thiệu tác giả, tác phẩm cùng nội dung chính của tác phẩm

Phân tích hình tượng nhân vật vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí

Thông qua bài phân tích, các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về hình tượng nhân vật vua Quang Trung - Nguyễn Huệ trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí

Phân tích Hồi thứ mười bốn trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí

Tham khảo những bài văn mẫu chọn lọc về dạng phân tích tác phẩm với tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí
Back to top