Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 2 - Đề số 1

Xuất bản: 23/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 2 đề số 1 kèm đáp án chi tiết là tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện và nắm được cách làm đề kiểm tra 45 phút toán 6 chương 2 Số nguyên.

Mục lục nội dung

Cùng ôn luyện và chuẩn bị cho bài kiểm tra 45 phút sắp tới với đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 2 đề số 1 dưới đây kèm đáp án chi tiết do Đọc tài liệu sưu tầm và tổng hợp.

Cùng tham khảo em nhé!

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 2 - Đề số 1

Bài 1. (3 điểm) Tính:

a) -7129 + 1478 + 7129 + (-1479)

b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

Bài 2. (3 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x + 5 = -2 + 11

b) -3x = -5 + 29

c) |x| - 9 = -2 + 17

d) |x – 9| = -2 + 17

Bài 3. (2 điểm)

Tìm x, biết: |x + 19| + |x + 5| + |x + 2011| = 4x

Bài 4. (2 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho:

a) n – 1 là ước của 15

b) 2n – 1 chia hết cho n – 3

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 2 đề số 1

Bài 1.

a) -7129 + 1478 + 7129 + ( -1479 )

= ( -7129 + 7129 ) + ( -1479 + 1478 )

= 0 + (-1) = -1

b) |-5| . (-7) + 4 . (-9)

= 5 . (-7) + (-36)

= -35 + (-36) = -71

c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011

= 1 + ( -2 + 3 ) + ( -4 + 5 ) + … + ( -2010 + 2011 )

= 1 + 1 + 1+ … + 1 ( 1006 số hạng = (2011+1)/2)

= 1006

Bài 2.

a) x + 5 = -2 + 11

\(\Leftrightarrow\) x + 5 = 9

\(\Leftrightarrow\) x = 4

b) -3x = -5 + 29

\(\Leftrightarrow\) -3x = 24

\(\Leftrightarrow\)

x = -8

c) |x| - 9 = -2 + 17

\(\Leftrightarrow\) |x| = 15 + 9

\(\Leftrightarrow\) |x| = 24

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = 24 \hfill \cr {x} = -24 \hfill \cr} \right.\)

d) |x – 9| = -2 + 17

\(\Leftrightarrow\) |x – 9| = 15

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x - 9} = 15 \hfill \cr {x - 9} = -15 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{ {x} = 24 \hfill \cr {x} = -6 \hfill \cr} \right.\)

Bài 3.

Vế trái là tổng của các giá trị tuyệt đối nên là số không âm, do đó :

4x ≥ 0 hay x ≥ 0. Nên: x + 19 > 0, x + 5 > 0, x + 2011 > 0

Ta có: x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x

3x + 2035 = 4x → x = 2035 (thỏa mãn)

Kết luận: Vậy x =  2035 là giá trị cần tìm.

Bài 4.

a) n – 1 là ước của 15

⇒ n – 1 ∈ { 1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15 }

⇒ n ∈ { 2; 0; 4; -2; 6; -4; 16; -14 }

b) Ta có: 2n – 1 = 2n – 6 + 5 = 2(n – 3) + 5 chia hết cho n – 3

Do đó: 5 chia hết cho n – 3. Nên n – 3 là ước của 5

⇒ n – 3 ∈ {1; -1; 5; -5}

⇒ n ∈ {4; 2; 8; -2}

************

Đọc tài liệu đã hướng dẫn cách giải đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 Chương 2 đề số 1 với một số dạng bài có thể ra trong đề kiểm tra sắp tới. Ngoài ra, đừng quên tham khảo các đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 khác được cập nhật liên tục tại doctailieu.com để ôn luyện và đạt kết quả tốt nhất em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM