Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học (Đường thẳng) - Đề số 2

Xuất bản: 23/09/2019 - Cập nhật: 25/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 Hình học đề số 2 kèm đáp án chi tiết giúp các em nắm được cách làm các dạng bài cơ bản có trong đề kiểm tra 45 phút toán 6 chương 1 hình học Đường thẳng.

Mục lục nội dung

Mời các em tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 Hình học đề số 2 bao gồm những dạng câu hỏi và bài tập thường gặp của bài kiểm tra 45 phút toán lớp 6 phần Đường thẳng.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 Hình học - Đề số 2

Bài 1. (2 điểm) Trên đường thẳng d lấy ba điểm R, Q, S theo thứ tự đó.

a) Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên các đoạn thẳng đó

b) Viết tên hai tia đối nhau gốc Q.

Bài 2. (2 điểm) Cho trước 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm điểm E sao cho A, E, B thẳng hàng và C, E, D thẳng hàng.

Bài 3. (3 điểm) Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, điểm M không nằm giữa hai điểm N và P. Biết: MN = 6 cm, MP = 2 cm. Tính PN.

Bài 4. (3 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 6 cm.

a) So sánh OA và AB.

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao ?

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 Hình học đề số 2

Bài 1.

Ta có hình vẽ:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học đề số 2 ảnh 1

a) Có 3 đoạn thẳng đó là: RQ, QS, RS

b) Hai tia đối nhau gốc Q là: tia QR và tia QS

Bài 2.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học đề số 2 ảnh 2

Vẽ hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E

Điểm E là điểm cần tìm

Trường hợp AB và CD không cắt nhau thì không tìm được điểm E

Bài 3.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học đề số 2 ảnh 3

Nếu điểm N nằm giữa hai điểm M, P thì:

MN + NP = MP

⇒  6 + NP = 2 (vô lí)

Do vậy N không nằm giữa M, P. Theo đề bài thì M không nằm giữa N và P và M, N, P thẳng hàng. Vậy P nằm giữa M và N.

⇒ MP + PN = MN

⇒ PN = MN – MP = 6 – 2 = 4 (cm)

Bài 4.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Hình học đề số 2 ảnh 4

a) Trên tia Ox có A, B và OA < OB (vì 3 cm < 6 cm ), nên A nằm giữa O và B

Do đó OA + AB = OB

⇒ 3 + AB = 6

⇒ AB = 6 – 3 = 3 (cm)

Vậy: OA = AB = 3 (cm)

b) Điểm A nằm giữa O, B và OA = AB. Vậy A là trung điểm của đoạn thẳng OB

----------------------------

Trên đây là một trong những đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 mà em có thể tham khảo trong quá trình học tập và ôn luyện của mình. Đừng quên thường xuyên truy cập doctailieu.com để cập nhật những tài liệu học tập hữu ích và mới nhất em nhé!
 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM