Đáp án đề toán thi thử lần 3 THPT Hải An, Hải Phòng 2018

Tham khảo ôn tập môn Toán lớp 12 với đề thi thử lần 3 năm 2018 trường THPT Hải An, sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng (có đáp án gợi ý).

Cấu trúc đề thi:

Đề Toán của THPT Hải An ra dưới dạng trắc nghiệm, gồm có 50 câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, thí sinh phải hoàn thành đáp án cho đề thi trong thời gian quy định là 90 phút.

Đề thi chi tiết môn Toán thi thử THPTQG năm 2018 của trường PTTH Hải An, Hải Phòng

câu 1 đến 14 trang 1 đề toán thpt hải an, hải phòng
câu 15 đến 30 trang 2 đề toán thpt hải an, hải phòng
câu 31 đến 41 trang 3 đề toán thpt hải an, hải phòng
câu 42 đến 50 trang 4 đề toán thpt hải an, hải phòng
 

Đáp án gợi ý mã đề 132:
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 D 31 D 41 A
2 D 12 B 22 B 32 B 42 D
3 A 13 B 23 B 33 C 43 B
4 A 14 C 24 C 34 A 44 B
5 D 15 B 25 B 35 D 45 D
6 A 16 D 26 D 36 C 46 B
7 A 17 C 27 D 37 D 47 C
8 D 18 A 28 C 38 C 48 A
9 B 19 C 29 B 39 D 49 D
10 A 20 A 30 A 40 A 50 C

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề toán thi thử lần 3 THPT Hải An, Hải Phòng 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 4 trường THPT Hồng Quang

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Hồng Quang lần 4 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 3 trường THPT Yên Phong 1

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Yên Phong 1 lần 3 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu