Đáp án đề toán thi thử lần 3 THPT Hải An, Hải Phòng 2018

Tham khảo ôn tập môn Toán lớp 12 với đề thi thử lần 3 năm 2018 trường THPT Hải An, sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng (có đáp án gợi ý).

Cấu trúc đề thi:

Đề Toán của THPT Hải An ra dưới dạng trắc nghiệm, gồm có 50 câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, thí sinh phải hoàn thành đáp án cho đề thi trong thời gian quy định là 90 phút.

Đề thi chi tiết môn Toán thi thử THPTQG năm 2018 của trường PTTH Hải An, Hải Phòng

câu 1 đến 14 trang 1 đề toán thpt hải an, hải phòng
câu 15 đến 30 trang 2 đề toán thpt hải an, hải phòng
câu 31 đến 41 trang 3 đề toán thpt hải an, hải phòng
câu 42 đến 50 trang 4 đề toán thpt hải an, hải phòng
 

Đáp án gợi ý mã đề 132:
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 D 31 D 41 A
2 D 12 B 22 B 32 B 42 D
3 A 13 B 23 B 33 C 43 B
4 A 14 C 24 C 34 A 44 B
5 D 15 B 25 B 35 D 45 D
6 A 16 D 26 D 36 C 46 B
7 A 17 C 27 D 37 D 47 C
8 D 18 A 28 C 38 C 48 A
9 B 19 C 29 B 39 D 49 D
10 A 20 A 30 A 40 A 50 C
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề toán thi thử lần 3 THPT Hải An, Hải Phòng 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 104 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 105 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có đáp án mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán có đáp án mã đề 10 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu