Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018

Tham khảo ngay đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh vào 10 năm 2018 của tỉnh Hà Nam.

Đề thi chính thức:

đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
 

Câu 4 (4,0 điểm):

Cho đường tròn (O, R) và một điểm A sao cho OA = 3R. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O) (B và C là hai tiếp điểm). Lấy điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho BM song song với AC. Gọi N là giao điểm thứ hai của đường thẳng AM và đường tròn (O), K là giao điểm của hai đường thẳng BN và AC.

1. Chứng minh tứ giác ABOC là tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh KA²  = KB.KN

3. Tính độ dài đoạn thẳng AK theo R

4. Tiếp tuyến tại M, N của (O) cắt nhau tại E. Chứng minh E, B, C thẳng hàng.

Đáp án đang được cập nhật, các em nhớ theo dõi: https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tinh-ha-nam-2018

Đáp án:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
 

 

 

Đang cập nhật đáp án
 

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu