Đề thi vào lớp 10 môn toán trường chuyên quốc học Huế 2018

Đề thi với thời gian 120, các em có thể tải về và in ra, căn thời gian làm bài để lượng sức mình, từ đó có những sự lựa chọn thật đúng đắn khi đăng ký nguyện vọng vào các trường phù hợp. Chúc các em thi tốt.

Cấu trúc đề thi:

Câu 1. Biểu thức đại số.

Câu 2. Mặt phẳng tọa độ

Câu 3. Giải phương trình với tham số

Câu 4. Bài toán hình học phẳng về đường tròn

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đề thi vào lớp 10 môn toán trường chuyên quốc học Huế 2018


 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn toán trường chuyên quốc học Huế 2018 để xem ở dưới đây
Back to top