Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023

Xuất bản: 05/06/2023 - Cập nhật: 06/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023 - 2024 dành cho các em học sinh lớp 9 thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đọc tài liệu xin gửi tới các em đề thi vào 10 môn Toán Bắc Ninh năm học 2023 - 2024 kèm đáp án chi tiết bên dưới. Các em có thể tham khảo đề cập nhật mới nhất bên dưới!

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Bắc Ninh sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Bắc Ninh các năm trước bên dưới:

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

TỰ LUẬN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4


Câu 5.

Ta có: \(x^2+y^2-8 x-8 y+64 z \leq 0\)
\(\Leftrightarrow x^2+y^2+64 z \leq 8 x+8 y \Leftrightarrow x^2+y^2+64 z+8 z \leq 8 x+8 y+8 z\)
\(\Leftrightarrow x^2+y^2+72 z \leq 8(x+y+z)\) (1)

Lại có: \(x^2+y^2 \geq 2 x y\) (theo BĐT Cauchy) (2)

Vi x, y, z > 0 nên \(2 x y+72 z \geq 2 \sqrt{2 x y .72 z}=24 \sqrt{x y z}\) (theo BĐT Cauchy) (3)

Từ (1) (2) và (3) suy ra \( (x+y+z) \geq 24 \sqrt{x y z} \Leftrightarrow \frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt{x y z}\)

Vây ta có đpcm

TRẮC NGHIỆM
ĐỀ THI

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023 trang 1Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023 trang 2
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023 trang 3Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2023 trang 4

Xem thêm thông tin:

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Ninh các năm trước nhé:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2022

TRẮC NGHIỆM

Mã 638

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2022 mã 638 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2022 mã 638 ảnh 2

TỰ LUẬN

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2022 tự luận

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Trắc nghiệm mã đề 638

CâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11A
2B12C
3C13D
4A14C
5B15A
6C16B
7C17A
8C18C
9A19D
10C20D

TỰ LUẬN

Câu 1

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2022 câu 1

Câu 2
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2022 câu 2

Câu 3.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2022 câu 3

Câu 4

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2022 câu 4

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh các năm trước

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021

TRẮC NGHIỆM

Mã đề 395

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021 trắc nghiệm trang 1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021 trắc nghiệm trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021 trắc nghiệm trang 3

Phần TỰ LUẬN

Câu 2. (1,5 điểm)

Một người đi siêu thị điện máy mua một chiếc quạt điện và một chiếc đèn tích điện, biết tổng số tiền theo giá niêm yết của hai sản phẩm là 900000 đồng. Nhưng do siêu thị đang có chương trình giảm giá, quạt điện được giảm giá 15%, đèn tích điện được giảm giá 10% nên thực tế người đó chi phải thanh toán tổng số tiền cho hai sản phẩm là 780000 đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi sản phẩm nêu trên là bao nhiêu tiền?

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021 phần tự luận

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Mã đề 158

CâuĐ/aCâuĐ/a
1D11A
2C12D
3B13B
4D14A
5A15C
6B16D
7C17A
8C18B
9B19B
10D20A

Mã đề 395

CâuĐ/aCâuĐ/a
1D11D
2A12B
3D13A
4D14A
5A15C
6D16B
7D17B
8D18B
9D19B
10C20C

TỰ LUẬN

Câu 1.

a)

\(\begin{aligned} &x^{2}-4 x-5=0 \\ &\Leftrightarrow(x+1)(x-5)=0 \\ &\Leftrightarrow\left[\begin{array}{c} x=-1 \\ x=5 \end{array} \quad\right. \end{aligned}\)

Kết luận: ...

b) Điều kiện: \(x \geqslant 0 ; x \neq 4 \)

\(\begin{aligned} A &=\dfrac{x}{x-4}+\dfrac{x}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &=\dfrac{x+\sqrt{x}+2+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\ &=\dfrac{x+2 \sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\ &=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \end{aligned}\)


Vậy \(A = =\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} .\)

Câu 2.

Gọi giá niêm yết của quạt điện là A (đồng)

giá niêm yết của đèn tích điện là B (đồng)

Điều kiện: 780000 > A, B > 0.

Theo dữ kiện của bài ta có:

\(\begin{aligned} &\left\{\begin{array}{l} A+B=900.000 \\ (1-15 \%) . A+(1-10 \%) . B=780.000 \end{array}\right. \\ &\left\{\begin{array}{l} A+B=900000 \\ 0,85 A+0,9 B=780.000 \\ A=600.000 \text { (t/m) }\\ B=300.000 \text { (t/m) } \end{array}\right. \end{aligned}\)

Kết luận: Giá niêm yết của quạt điện là 600.000 đồng, của đèn tích điện là 300.000 đồng.

Câu 3.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2021 câu 3

a) Vì M ∈ (O); AB là đường kính của (O)

⇒ ∠AMB =90⁰

Ta có: CD ⊥ AB tại F (gt), E∈CD ⇒ ∠EFB=90⁰

Xét tứ giác EFB M, có:

∠AMB = 90⁰

∠EFB = 90⁰

Mà hai góc này ở vị trí đối nhau

⇒ Tứ giác EFBM nội tiếp một đường tròn (đpcm)

Vì CD ⊥ AB tại F(gt) ⇒ F là trung điểm của ACD (định lí về mối liên hệ giữa đường kính và dây cung)

Xét △ACD có:

F là trung điểm của ACD (cmt) AF ⊥ CD (do AB ⊥ CD, F∈AB)

⇒ AF là đường cao đồng thời là đường trung trực của △ ACD

⇒ △ACD cân tại A

⇒ ∠ACD = ∠ADC (tính chất)

Mà ∠ADC = ∠CMA (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

∠AMD = ∠ACD (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AD)

Do đó: ∠AMD = ∠CMA (đpcm)

b)

Ta có: ∠ACB = 90⁰ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ⇒ CB ⊥ AC hay CB ⊥ AK

∠AMB = 90⁰ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ⇒ AM ⊥ MB hay AM ⊥ BK

Xét △AKB có:

CB ⊥ AK

AM ⊥ KB

Mà CB ∩ AN = N

⇒ N là trực tâm của △AKB

⇒ KN là đường cao thứ ba của △AKB

⇒ KN ⊥ AB(1)

Ta có: ∠NMI = ∠IBN (cùng bù với góc ∠ADC)

Xét tứ giác NMBI có: ∠NMI = ∠IBN (cmt)

Mà hai góc này cùng nhìn cạnh IN dưới một góc không đổi.

⇒ Tứ giác NMBI nội tiếp một đường tròn

⇒ ∠NMB + ∠NIB = 180⁰ (2 góc đối nhau)

⇒ 90⁰ + ∠NIB = 180⁰

⇒ ∠NIB = 90⁰

⇒ NI ⊥ IB tại I hay NI ⊥ AB tại I (2)

(1), (2) ⇒ K, N, I thẳng hàng (đpcm).

Câu 4

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm học 2021 câu 4

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bắc Ninh ảnh 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bắc Ninh

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Ninh năm 2019

Đề thi Toán vào 10 năm 2019 tỉnh Bắc Ninh

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2019

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Xem đáp án tại: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 và một số năm gần đây nhất của tỉnh Bắc Ninh mà Đọc Tài Liệu muốn chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM