Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh 2022

Xuất bản ngày 15/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm học 2022 - 2023 tham khảo dành cho các em học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh.

Đọc tài liệu xin gửi tới các em đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Bắc Ninh 2022 kèm đáp án chi tiết bên dưới. Các em hãy tham khảo đề cập nhật mới nhất bên dưới!

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh 2022

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bắc Ninh sẽ được Đọc tài liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc.

Đáp án mã 481

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11C21B31D
2D12C22B32B
3A13D23A33C
4B14B24C34A
5B15D25D35C
6A16B26B36D
7B17A27A37B
8A18C28D38A
9C19B29B39A
10D20C30C40B

Key tham khảo mã 158 đề anh vào 10 Bắc Ninh 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh 2022 mã 158 ảnh 1
Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh 2022 mã 158 ảnh 2
Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh 2022 mã 158 ảnh 3
Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh 2022 mã 158 ảnh 4

Mã đề 269

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh 2022 ảnh 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh 2022 ảnh 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh 2022 ảnh 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh 2022 ảnh 4

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Bắc Ninh:

* Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Bắc Ninh các năm trước bên dưới:

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Anh Bắc Ninh các năm trước

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh các năm trước nhé:

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Bắc Ninh năm 2021

Đáp án mã đề 257

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11C21C31B
2B12B22A32A
3A13D23B33C
4C14A24B34C
5D15C25C35D
6D16B26B36A
7D17A27C37B
8C18A28B38A
9D19B29C39A
10B20A30A40B

Đáp án mã đề 361:

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11A21C31A
2A12A22D32A
3B13D23B33C
4C14A24B34D
5B15C25B35C
6D16D26D36A
7D17A27C37A
8D18A28C38B
9D19B29C39D
10C20B30D40D

Đáp án mã đề 573

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21A31A
2D12C22B32B
3D13C23C33C
4C14D24D34B
5D15B25A35C
6A16B26B36A
7D17B27A37C
8B18D28B38A
9D19C29D39A
10B20D30D40D

Đáp án mã đề 482

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21C31A
2D12D22D32A
3C13D23B33A
4B14A24C34B
5C15A25A35C
6A16B26D36C
7A17A27D37C
8D18D28A38D
9B19D29A39A
10A20C30A40A

Đáp án mã đề 618

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11B21D31B
2B12D22C32A
3C13C23B33C
4C14D24D34C
5C15D25C35D
6C16C26D36B
7B17A27B37C
8B18A28B38C
9A19D29A39A
10C20D30B40A

Đáp án mã đề 752

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21A31C
2C12C22D32C
3D13A23D33A
4B14D24A34C
5A15C25A35C
6D16B26D36C
7A17C27B37C
8A18B28A38D
9A19D29C39B
10C20D30B40D

Đề thi mã đề 573

Đề thi vào lớp 10 môn AnhBắc Ninh 2021 mã 573 ảnh 1
Đề thi vào lớp 10 môn AnhBắc Ninh 2021 mã 573 ảnh 2
Đề thi vào lớp 10 môn AnhBắc Ninh 2021 mã 573 ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn AnhBắc Ninh 2021 mã 573 ảnh 4

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh năm 2020 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Ninh năm 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Bắc Ninh năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2019 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2019

Đề thi Anh vào 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2018

SECTION A
Listen to Nguyen's presentation about a natural wonder in Viet Nam and fill in the blank with the rect answer A, B, C or D from 1 to 6.

Question 1: Moc Chau has recently become a popular tourist attraction that draws ______ throughout the year.

A travellers
B. tourists
C. foreigners
D. people

Question 2: People are attracted to this ______ town to admire its endless hills.

A. small
B. beautiful
C. lovely
D. nice

Xem đáp án tại: Đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 và các năm trước của tỉnh Bắc Ninh mà Đọc tài liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM