Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 Toán chuyên TP HCM 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Toán chuyên vào lớp 10 TP HCM năm học 2018 - 2019.

Đề thi chính thức :

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: TOÁN CHUYÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
Ngày thi: 03 tháng 6 năm 2018
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (1 điểm)


Cho \(a, b,c\) là ba số thực thỏa điều kiện \(a+b+c=0\)\(a^2 = 2(a+c+1)(a+b-1)\).

Tính giá trị của biểu thức:\( A= a^2 + b^2 +c^2 \)

Câu 2. (2 điểm)

a) Giải phương trình: \( 4\sqrt{x+3} =1+ 4x+ {2\over x}\)
b) Giải hệ phương trình: \(\left\{ {_{x^2 + y^5 = x^3 + y^3}^{x^2 + y^3 = 1}} \right.\)

Câu 3. (2 điểm)
Cho tam giác ABC (AB < AC) vuông tại A có đường cao AH. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.

a) Chứng minh rằng: \(BE\sqrt {CH} +CF\sqrt {BH} = AH \sqrt {BC}\)
b) Gọi D là điểm đối xứng của B qua H và gọi là trung điểm của BC. Đường thẳng đi qua D và vuông góc với BC cắt AC tại K. Chứng minh rằng: BK vuông góc với AO.

Câu 4. (1,5 điểm)

a) Chứng minh rằng \(x^4 - x + {1\over2}\)  > 0 với mọi số thực \(x\).
b) Cho\( x, y\) là các số thực thỏa mãn điều kiện \(x^2 - xy + y^2 = 3. \)Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P =x^2+y^2 \)

Câu 5. (1,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A

. Gọi M là trung điểm của BC là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMB. Đường thẳng AC cắt (O) tại điểm thứ hai K. Đường thẳng BK cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại L. Các đường thẳng CLKM cắt nhau tại E. Chứng minh rằng E nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM.

Câu 6. (2 điểm)
Các số nguyên dương từ 1 đến 2018 được tô màu theo quy tắc sau: Các số mà khi chia cho 24 dư 17 được tô màu xanh; Các số mà khi chia cho 40 dư 7 - được tô màu đỏ. Các số còn lại được tô màu vàng.

a) Chứng tỏ rằng không có số nào được tô cả hai màu xanh và đỏ. Hỏi bao nhiêu số được tô màu vàng?
b) Có bao nhiêu cặp số \((a,b)\) sao cho \(a\) được tô màu xanh, \(b\) được tô màu đỏ và |\(a-b\)| bằng 2 ?

HẾT.

Đáp Án:

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi tuyển sinh vào 10 Toán chuyên TP HCM 2018
 

Câu 2:

Đáp án câu 2 đề thi tuyển sinh vào 10 Toán chuyên TP HCM 2018
 

Câu 3:

Đáp án câu 3 đề thi tuyển sinh vào 10 Toán chuyên TP HCM 2018
 

Câu 4:

Đáp án câu 4 đề thi tuyển sinh vào 10 Toán chuyên TP HCM 2018
 

Câu 5:

Đáp án câu 5 đề thi tuyển sinh vào 10 Toán chuyên TP HCM 2018
 

Câu 6:

Đáp án câu 6 đề thi tuyển sinh vào 10 Toán chuyên TP HCM 2018
 

Nếu không hiển thị đầy đủ đáp án, bạn hãy click vào link dưới đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-tuyen-sinh-vao-10-toan-chuyen-tp-hcm-2018

Cập nhật ngày 05/06/2018 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM