Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018

Cập nhật đề thi chính thức và đáp án tham khảo môn Toán thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2018.

Đề thi trắc nghiệm:

Mới: Tham khảo ngay:

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019 1
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019 2
 

Đề thi tự luận:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN
 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019
BÀI THI TOÁN - PHẦN TỰ LUẬN
ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 03/06/2018
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019
 

------- HẾT -------

Đáp Án:

I. Trắc nghiệm

1. D

2. A

3. A

4. A

5. A

6. C

7. C

8. B

9. B

10. B

11. C

12. D

13. A

4. B

15. C

16. C

17. D

18. B

19. A

20. B

21. D

22. C

23. B

24. D

25. C

II. Tự luận

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019
 

Câu 2:

Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019

Câu 3:

Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019

Câu 4: 

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019

Nếu không thấy đáp án, bạn hãy click vào link này nhé:  

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-hung-yen-nam-2018

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu