Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2018

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm học 2018 được cập nhật chi tiết gợi ý và lời giải từng câu của đề thi tại đây.

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2018

Đề thi

Đề thi vào lớp 10 môn toán
 

Đáp án đề Toán vào 10 Hà Nội năm 2018

Đáp án câu 1 đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2018
Đáp án câu 2 đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2018
Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2018
Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2018
Đáp án câu 5 đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2018
 

Các môn khác:

Nếu không tự động cập nhật được đáp án, các em xem tại đây:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-ha-noi-2018

Back to top