Đáp án đề thi Toán mã đề 119 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Toán mã đề 119 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

NEW: Xem ngay đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán mã đề 119

Đề thi

đề toán mã 119 thi thpt quốc gia 2018 trang 1

đề toán mã 119 thi thpt quốc gia 2018 trang 2
đề toán mã 119 thi thpt quốc gia 2018 trang 3
đề toán mã 119 thi thpt quốc gia 2018 trang 4
đề toán mã 119 thi thpt quốc gia 2018 trang 5
 

Đáp án tham khảo

1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.D
21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.B 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top