Bài 9 trang 197 sgk Vật lí 10

Tham khảo lời giải gợi ý và đáp án bài tập 9 trang 197 sách giáo khoa Vật lí lớp 10
Mục lục nội dung

Đề bài

Xét một vật rắn đồng chất, đẳng hướng và có dạng khối lập phương. Hãy chứng minh độ tăng thể tích ∆V của vật rắn này khi bị nung nóng từ nhiệt độ đầu t0 đến nhiệt độ t được xác định bởi công thức:

ΔV = V - Vo = βVoΔt

Với Cách giải bài 9 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10 và V lần lượt là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ đầu Cách giải bài 9 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10và nhiệt độ cuối t, ∆t = t – t0, β ≈ 3α (α là hệ số nở dài của vật rắn này)
Chú ý: Cách giải bài 9 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10 rất nhỏ so với α.

Đáp án bài 9 trang 197 sgk Lý lớp 10

Cách giải bài 9 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10
Cách giải bài 9 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10

» Tham khảo thêm lời giải đáp án các bài tập khác trong bài Sự nở vì nhiệt của vật rắn (sgk Vật lí 10 trang 197) hoặc hướng dẫn giải bài tập lý 10 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X