Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 141 sgk

Xác định thế năng đàn hồi khi một vật nén một chiếc lò xo một khoảng nhất định

Đề bài

Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn ∆l (∆l < 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 141 sgk

Đáp án

Chọn A

Thế năng đàn hồi: Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 141 sgk

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 141 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu