Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 141 sgk

Xác định thế năng đàn hồi khi một vật nén một chiếc lò xo một khoảng nhất định
Mục lục nội dung

Đề bài

Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn ∆l (∆l < 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 141 sgk

Đáp án

Chọn A

Thế năng đàn hồi: Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 141 sgk

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X