Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 6 trang 144 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định cơ năng của một vật khi chịu đồng thời tác động của trọng lực và lực đàn hồi

Đề bài

Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?

Đáp án

- Cơ năng của vật bằng tổng động năng và thế năng của vật.

Đáp án bài 6 trang 144 sgk Vật Lý lớp 10

Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi, cơ năng của vật được tính theo công thức:
Đáp án bài 6 trang 144 sgk Vật Lý lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 144 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu