Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 145 sgk

Tính toán cơ năng của một vật khi nhận một lực tác động nhất định từ đó đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4 J.                                    B. 1 J.
C. 5 J.                                    D. 8 J.

Đáp án

Chọn C

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 145 sgk
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu