Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 145 sgk

Tính toán cơ năng của một vật khi nhận một lực tác động nhất định từ đó đưa ra lựa chọn đúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4 J.                                    B. 1 J.
C. 5 J. D. 8 J.

Đáp án

Chọn C

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 145 sgk

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM