Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 145 sgk

Tính toán cơ năng của một vật khi nhận một lực tác động nhất định từ đó đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4 J.                                    B. 1 J.
C. 5 J.                                    D. 8 J.

Đáp án

Chọn C

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 145 sgk
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 8 trang 145 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu