Đại cáo bình Ngô

Đại cáo bình Ngô
Năm sáng tác:1428
Tác giả:Nguyễn Trãi
Hoàn cảnh sáng tác:
Bình Ngô đại cáo là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt.
Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi

Sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi

Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, hệ thống kiến thức về bài thơ Bình Ngô đại cáo ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 10 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn.